Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
april
2021.
Carinska tarifa

Ratifikovan EAEU sporazum u Republici Jermeniji


REPUBLIKA JERMENIJA RATIFIKOVALA EAEU SPORAZUM

Republika Jermenija je 12. aprila 2021. godine završila nacionalnu proceduru za potvrđivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu EAEU sporazum) koji je potpisan 25. oktobra 2019. godine.
 
Strane ugovornice EAEU sporazuma su: Republike Srbije i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).  

EAEU sporazum sadrži u sebi važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, EAEU sporazum sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.


S obzirom da su EAEU sporazum sada ratifikovale sve potpisnice, isti će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. Za njegovo sprovođenje potrebno je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, čiji će početak primene biti datum stupanja na snagu ovog sporazuma.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft