Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

22.
jul
2022.
Spoljna trgovina

Odluka za smanjenje carinskih dažbina za sirovu naftu


Odluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
Odlukom o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini je važeća Odluka dopunjena tarifnom oznakom 2709 00 90 00 za sirovu naftu. 

Odluka se donosi na osnovu člana 43. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona. Propisuje uslove za smanjenje ili ukidanje carina na određenu robu i u primeni je od 1. januara 2022. godine.

Stopa carine za sirovu naftu u visini od 1% propisana je Zakonom o Carinskoj tarifi i Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.

Prema odredbama svih važećih sporazuma o slobodnoj trgovini (SSP, CEFTA, EFTA, Turska, EAEU i Velika Britanija sa Severnom Irskom) preferencijalna stopa carine je 0%.

Novom dopunom odluke propisano je izuzimanje od plaćanja carine za sirovu naftu, odnosno stopa carine 0%.

Oba propisa stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
  1. (Akt UC broj: 148-II-489-15-23/4/2022 od 10.3.2022)
  2. Uputstvo u vezi sa primenom Odluke o privremenoj zabrani izvoza robe (Akt UC-a, broj 148-II-483-15-33/2/2022 od 28.03.2022.godine)
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft