Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
jun
2021.
Carinska tarifa

Primena sporazuma sa EAEU počinje 10.jula 2021


REPUBLIKA JERMENIJA RATIFIKOVALA EAEU SPORAZUM

Republika Jermenija je 12. aprila 2021. godine završila nacionalnu proceduru za potvrđivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu EAEU sporazum) koji je potpisan 25. oktobra 2019. godine.
 
Strane ugovornice EAEU sporazuma su: Republike Srbije i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU).  

EAEU sporazum sadrži u sebi važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, EAEU sporazum sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.


S obzirom da su EAEU sporazum sada ratifikovale sve potpisnice, isti će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. Za njegovo sprovođenje potrebno je donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, čiji će početak primene biti datum stupanja na snagu ovog sporazuma.
 
Primena sorazuma će početi  10.jula 2021 godine.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft