Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20.
april
2021.
Carinska tarifa

Potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa UK


POTPISAN SPORAZUM SA UJEDINJENIM KRALJEVSTVOM

Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i Republike Srbije (The Partnership, Trade and Cooperation Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Serbia), (Sporazum sa UK) je potpisan 16. aprila 2021. godine u Beogradu.

Trgovinski deo Sporazuma sa UK je baziran na odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane, koje su prilagođene specifičnostima bilateralnih odnosa Ujedinjenog kraljevstva sa Republikom Srbijom.

Ciljevi novog Sporazuma su očuvanje veza uspostavljenih u okviru SSP sa EU, uspostavljanje zone slobodne trgovine, očuvanje preferencijalnih uslova u trgovini i obezbeđivanje osnove za dalju trgovinsku liberalizaciju.

Podsećamo da se od 1. januara 2021. godine, po isteku tranzicionog perioda za stupanju na snagu Sporazuma o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, u međusobnoj trgovini Ujedinjenog kraljevstva i Republike Srbije više ne primenjuju odredbe SSP sa EU, te se prilikom uvoza u Republiku Srbiju robe poreklom iz Ujedinjenog kraljevstva od 1. januara 2021. godine primenjuju puni iznosi carina i drugih dažbina (posebne dažbine i sezonske carinske stope).

Stupanje na snagu i privremena primena Sporazuma sa UK su propisani članom 12. Sporazuma. Očekuje se da privremena primena ovog sporazuma otpočne sredinom maja 2021. godine.

Sve napred navedeno uslovljava donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu.
 
Video zapis sa webinara posvecenog sporazumu sa UK  
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft