Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
4.
novembar
2021.
Carina

Postupanje carinskih organa na graničnim prelazima kod uvoza robe koja podleže i drugim graničnim kontrolama


Biljke i proizvodi od bilja (uključujući i hranu) podležu kontroli na graničnom prelazu (GP) granične fitosanitarne inspekcije ukoliko je robe i proizvod i biljka (npr jabuka,ona je biljka i gr.fitosanitarci je kontrolišu shodno Zakonu o zdravlju bilja,ali je i hrana pa je kontrolišu shodno Zakonu o bezbednosti hrane). Međutim, ukoliko je roba samo biljni proizvod,a ne u isto vreme i biljka (npr kečap, termički obrađena hrana, dok) onda podleže kontroli fitosanitarne inspekcije u ispostavi carinjenja (CI) samo u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane.

Granična fitosanitarna inspekcija na GP i fitosanitarna inspekcija u CI, u okviru svoje kontrole pojedine biljke i biljne proizvode (one za koje procene da su rizične) kontrolišu i da bi utvrdili i da li je u pitanju GMO biljka/proizvod ili ne. Mogu u okviru svoje kontrole da traže i da im deklarant dostavi dokaze iz zemlje uvoza,da proizvod ne sadrži GMO, odnosno da nije GMO biljka. Nakon okončanja kontrole, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, kao i dobijenim laboratorijskim nalazima (ukoliko su inicirali uzorkovanje i uzorak poslali laboratoriji),ukoliko se utvrdi da je GMO zabranjuju uvoz. Znači, dokumentacija u vezi GMO se predaje graničnoj fitosanitarnoj, ili fitosanitarnoj inspekciji, a ne carinskom organu.

Isto je i što se tiče uvoza mleka i mlečnih proizvoda. Ove pošiljke u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o bezbednosti hrane podležu kontroli granične veterinarske inspekcije, te eventualnu dokumentaciju o količini aflatoksina se predaje gr.vet.inspektoru (koji takođe može i da inicira laboratorijsko ispitivanje, naravno ne samo zbog koncentracije aflatoksina, nego se traži širok spektar parametara), a ne carinskom organu.

Napomena, ukoliko se radi na GP kontrola od strane granične fitosanitarne, ili granične veterinarske inspekcije, carinski organ ne može da preduzme radnje u vezi sa carinskim postupkom dok god se ne okonča kontrola ovih graničnih inspekcija. Navedeno znači da pošiljka kada stigne do carinskog organa je već iskontrolisana od strane ove dve inspekcije koje su i nadležne da utvrde eventualno prisustvo GMO ili povećanu koncentraciju aflatoksina.
 
Dok se ne završi kontrola ili granične fitosanitarne ili granične veterinarske inspekcije ne radi se (ili se ne nastavlja) tranzitni postupak.

Nakon okončane kontrole granični fitosanitarni inspektor izdaje ili rešenje kojim se odobrava uvoz predmetne robe, ili rešenje kojim se dozvoljava tranzit do odredišne carinske ispostave (to je za one pošiljke za koje je inspektor inicirao laboratorijske analize, pa ne moze dati konacno rešenje do dobijanja rezultata laboratorijske analize). Kao dokaz da je kontrola graničnog fitosanitarnog inspektora okončana je jedan od ova dva dokumenta koja se daju cariniku na GP na uvid i tek tada carinski organ otpočinje svoj posao (tranzitni postupak do mesta carinjenja).

Nakon okončane kontrole granične veterinarske inspekcije, ista izdaje ZVUD-Ž (za životinje) ili ZVUD-P (za proizvode) i to je dokaz da je kontrola okončana. Dokument se predaje carinskom organu na GP i tek tada carinski organ otpočinje svoj posao (tranzitni postupak do mesta carinjenja).
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft