Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

24.
jun
2022.
Carinski prekršaji

Postojanje prekršaja u zajedničkom tranzitnom postupku


Uzimajući u obzir šire tumačenja člana 200. Carinskog zakona, kada se roba kreće u zajedničkom tranzitnom postupku i carinski organ je utvrdio da je prekršaj učinjen van carinskog područja Republike Srbije, odnosno da je roba napustila carinsko područje Republike Srbije, primenjuju se odredbe Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku.

Međutim, kada se roba kreće u okviru zajedničkog tranzitnog postupka na carinskom području Republike Srbije i carinski organ utvrdi povrede odredaba člana 8. Dodatak I Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku, može se primeniti prekršajna odredba iz člana 268. stav 1. tačka 9)  Carinskog zakona.
Izvor: Akt Uprave carina broj 148-35-012-01-62/2022 od 3. 6. 2022.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft