Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
UIDOBezbednost hraneSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

6.
maj
2022.
PDV

Poresko oslobođenje za uvoz opreme


Pravo na poresko oslobođenje za uvoz opreme u slučaju kada uvoz opreme vrši korisnik IPA II pomoći ˗ korisnik donacije, koji istu opremu prodaje lizing kući i od te lizing kuće ˗ davaoca lizinga uzima predmetnu opremu na lizing u svojstvu primaoca lizinga, a predmetnu opremu plaća stranom dobavljaču delom iz sredstava donacije, a delom iz sredstava korisnika IPA II pomoći ˗ korisnika donacije 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 110-00-131/2022-04 od 16.3.2022. god.)

Ako se „Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme” realizuje tako što uvoz opreme vrši korisnik IPA II pomoći ˗ korisnik donacije, koji istu opremu prodaje lizing kući i od te lizing kuće ˗ davaoca lizinga uzima predmetnu opremu na lizing u svojstvu primaoca lizinga, korisnik IPA II pomoći ˗ korisnik donacije može da ostvari poresko oslobođenje za uvoz te opreme po proceduri propisanoj Pravilnikom. Činjenica da se oprema plaća stranom dobavljaču delom iz sredstava donacije, a delom iz sredstava korisnika IPA II pomoći ˗ korisnika donacije (novčana sredstva naplaćena od lizing kuće na ime avansa za budući promet konkretne opreme lizing kući) nije od uticaja na opredeljivanje poreskog tretmana uvoza opreme.

Međutim, na promet ˗ prodaju opreme od strane korisnika IPA II pomoći ˗ korisnika donacije lizing kući i na predaju te iste opreme od strane lizing kuće ˗ davaoca lizinga korisniku IPA II pomoći ˗ korisniku donacije u svojstvu primaoca lizinga, PDV se obračunava i plaća i skladu sa Zakonom.

Nezavisno od navedenog, ukazujemo da na osnovu ugovora o lizingu obveznik PDV ˗ davalac lizinga vrši ili promet dobara ili promet usluga. Naime, predaja opreme na osnovu ugovora o finansijskom lizingu, zaključenog na određeni period, kada nijedna od ugovornih strana ne može raskinuti ugovor ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza, smatra se prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona, u slučaju kada se, primenom kriterijuma propisanih Pravilnikom, taj promet kvalifikuje kao promet dobara. U drugim slučajevima, obveznik PDV ˗ davalac lizinga vrši promet usluga.

Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2022
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft