Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

1. decembar 2022. Spoljna trgovina Zabrana izvoza određenih proizvoda od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Ograničenje izvoza peleta od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590
30. novembar 2022. Carinska tarifa Carinska tarifa za 2023.
3.
novembar
2022.
PDV

Poreski (PDV) tretman prodaje mašine ino kupcu


Vlasnici mašine u Srbiji prodaju kupcu iz inostranstva mašinu koja ostaje u njihovoj fabrici radi proizvodnje za potrebe novog vlasnika mašine.


ODGOVOR

Prodaja mašine ino – kupcu predstavlja oporezivi promet. Naime, prema članu 3. Zakona o PDV predmet oporezivanja PDV su:

  1. isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
  2. uvoz dobara u Republiku.

U skladu sa citiranom odredbom zakona predmet oporezivanja sa PDV mogu biti samo promet dobara i pružanje usluga koji su izvršeni u Republici Srbiji. Isporuke dobara i pružanje usluga čije je mesto prometa inostranstvo nisu predmet oporezivanja sa PDV.

Utvrđivanje mesta prometa dobara propisano je članom 11. Zakona o PDV. Prema članu 11. st. 1. i 3. Zakona o PDV mesto prometa dobara je mesto:

  1. u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac, primalac ili treće lice, po njegovom nalogu;
  2. u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporučuje bez otpreme, odnosno prevoza. 

S obzirom, da se u konkretnom slučaju mašina u trenutku prodaje nalazi na teritoriji Republike to je isporučilac mašine dužan da obračuna PDV po stopi od 20% na iznos naknade za prodatu mašinu.

Da li će isporučilac izvršiti naplatu od ino - kupca za prodatu mašinu nije od uticaja na obavezu obračunavanja i plaćanja PDV.

Ukazujemo da Zakon o PDV, u članu 24. st. 2 i 3. predviđa mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV za promet dobara koje obveznik šalje ili otprema u inostranstvo pod uslovom da su ispunjeni propisani uslovi za to poresko oslobođenje. Prema članu 80. Pravilnika o PDV, poresko oslobođenje iz članu 24. st. 2 i 3. Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobara istupila sa teritorije Republike Srbije.

Budući da u konkretnom slučaju u momentu prodaje mašine neće biti otpremljena u insotranstvo (otpremanje će uslediti tek za pet godina), to u momentu prodaje mašine ne može se ostvariti poresko oslobođenje.

Napominjemo da je predmet oporezivanja i usluga ustupanja mašine od strane stranog lica za proizvodnju proizvoda nakon kupovine mašine. Ovo stoga što, saglasno članu 12. st. 3 i 4. Zakona o PDV, mesto prometa usluge iznajmljivanja pokretnih stvari je mesto sedišta primaoca te usluge. Kako je u ovom slučaju vaše mesto prometa kao primaoca te usluge, Republika Srbija, to je usluga iznajmljivanja mašine predmet oporezivanja.


Obračun PDV, umesto stranog lica, vrši obveznik PDV – primalac usluge iznajmljivanja mašine u svojstvu poreskog dužnika iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV, s obzirom da u konkretnom slučaju strano lice nije registrovano za obveznika PDV u Republici Srbiji.

Obračun PDV vrši se po stopi od 20% na iznos naknade. A ako naknada nije ugovorena  odnosno ako se usluga iznajmljivanja vrši bez naknade, osnovicu za obračun PDV čini cena koštanja te usluge.

S obzirom da usluga iznajmljivanja mašine traje duže od godinu dana, obračunavanje PDV vrši se, saglasno članu 42. stav 2. i članu 15. stav 2. Zakona o PDV, po periodičnom računu  za period koji ne može biti duži od godinu dana.

U skladu sa članom 28. stav 5. Zakona o PDV, obračunati PDV po ovom osnovu može se odbiti kao prethodni porez, ako ispunjavate uslov iz člana 28. stav 1. Zakona o PDV.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft