Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

13.
septembar
2023.
PDV

PDV na novčana sredstava dobijena po osnovu ugovora o finansiranju


Poreski tretman novčanih sredstava dobijenih po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno sufinansiranju određenog projekta
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000175653 2023 10520 004 000 011 004 od 18.7.2023. god.)

Kada obveznik PDV primi novčana sredstva na ime realizacije određenog projekta, pri čemu predmetna novčana sredstva, po svojoj suštini, predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši taj obveznik PDV davaocu novčanih sredstava ili trećim licima (npr. kada se nezavisno od naziva ugovora zaključuje da davalac novčanih sredstava ima neposredni interes da se određeni projekat realizuje tako da ga faktički čini naručiocem projekta), u tom slučaju po osnovu primljenih novčanih sredstava postoji obaveza obračunavanja PDV.

Za razliku od navedenog, kada primljena novčana sredstva, po svojoj suštini, ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV ˗ primalac novčanih sredstava, već se npr. novčana sredstva namenski dodeljuju za pokriće određenih troškova (pod uslovom da davalac novčanih sredstava nije faktički naručilac projekta) ili kao sredstva donacije (što znači da ne postoji protivčinidba primaoca novčanih sredstva), ne postoji obaveza obračunavanja PDV.

Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, juli-avgust 2023.
Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft