Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

30.
jun
2022.
PDV

Osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza ako račun ne sadrži sve podatke


Da li činjenica da evidencija iz člana 46. stav 1. Zakona o PDV obveznika PDV primaoca računa ne sadrži sve podatke propisane članom 209. stav 3. Pravilnika o PDV predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza? 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00833/2020-04 od 22.3.2022. god.)

Ako obveznik PDV nabavljena dobra i usluge koristi, odnosno ako će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza i ako poseduje račun prethodnog učesnika u prometu ˗ dobavljača koji je izdat u skladu sa Zakonom, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

Činjenica da evidencija iz člana 46. stav 1. Zakona, koja je bliže uređena Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, obveznika PDV ˗ primaoca računa ne sadrži sve podatke propisane članom 209. stav 3. Pravilnika NE PREDSTAVLjA osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft