Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaHemikalije&Ekologija

Vesti

1.
avgust
2023.
PDV

Oslobođenje od plaćanja PDV na goriva i maziva, hranu, pića, štampu namenjenih prodaji u letilicama


Poreski tretman prometa usluga posredovanja koje se odnose na promet dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju
 
 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-516/2023-04 od 19.6.2023. god.) 

Zakonom o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon) propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik) uređeno je da se prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama tih letilica smatra isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr.

Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza propisano je i za usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Pod pretpostavkom da obveznik PDV prodaje dobra putnicima u letilicama koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju u ime i za račun drugog obveznika PDV sa sedištem u Republici Srbiji, reč je o prometu usluga posredovanja za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.


Commercium.rsCopyright © 2023, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft