Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

22.
jul
2022.
Spoljna trgovina

Odluka o ukidanju mere zabrane izvoza pšenice i kukuruza


U „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 049 od 21. 4. 2022. 052 od 30. 4. 2022. 057 od 12. 5. 2022. 059 od 20. 5. 2022., 061 od 26. 5. 2022. 067 od 17. 6. 2022., 069 od 24. 6. 2022., 074 od 1. 7. 2022., 076 od 7. 7. 2022. i 081 od 21. 7. 2022. objavljena je Odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo.

Ovom odlukom uvodi se kvantitativno ograničenje izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda na mesečnom nivou, za sledeće proizvode, u sledećim količinama
 
1512 11 91 00  0
1512 19 90 00  
ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo 6.000.000 l
ex ostalo od semena suncokreta 4.000 t

Količine proizvoda određuju se po proporcionalnom sistemu na osnovu zahteva koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede elektronskim putem na mejl adresu: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs, po pozivu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Uprava carina vodi evidenciju o izvozu proizvoda i o tome obaveštava ministarstva nadležna za poslove spoljne trgovine i poljoprivrede prvog radnog dana u tekućem mesecu za prethodni mesec.Odluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini .
Odlukom o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini je važeća Odluka dopunjena tarifnom oznakom 2709 00 90 00 za sirovu naftu. 

Odluka se donosi na osnovu člana 43. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona. Propisuje uslove za smanjenje ili ukidanje carina na određenu robu i u primeni je od 1. januara 2022. godine.

Stopa carine za sirovu naftu u visini od 1% propisana je Zakonom o Carinskoj tarifi i Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.

Prema odredbama svih važećih sporazuma o slobodnoj trgovini (SSP, CEFTA, EFTA, Turska, EAEU i Velika Britanija sa Severnom Irskom) preferencijalna stopa carine je 0%.

Novom dopunom odluke propisano je izuzimanje od plaćanja carine za sirovu naftu, odnosno stopa carine 0%.

Oba propisa stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
  1. (Akt UC broj: 148-II-489-15-23/4/2022 od 10.3.2022)
  2. Uputstvo u vezi sa primenom Odluke o privremenoj zabrani izvoza robe (Akt UC-a, broj 148-II-483-15-33/2/2022 od 28.03.2022.godine)
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft