Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

6.
oktobar
2021.
Carinska tarifa

Obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe - april 2021


Uprava carina je u aprilu 2021.godine, donela sledeća obavezujuća obaveštenja o svrstavanju (OOS):

 
 tar.podbroj Opis robe Perid važenja
1516209800 Proizvod u čvrstom stanju na sobnoj temperaturi, bele boje, voskastog opipa. Proizvodi se od ulja dobijenog od jezgra (koštice) afričke uljane palme (Elaeis guineensis), koje se prvo podvrgava hidrogenizaciji, a nakon toga beljenju, dezodorisanju i rafinaciji. Sadržaj laurinske kiseline (C12) po masi proizvoda iznosi približno 47%. Koristi se u prehrambenoj industriji. Isporučuje se u cisterni. 1. 4. 2021 - 1.  4. 2024
2106909290 Prehrambeni proizvod, koji se koristi kao dodatak ishrani, u obliku želatinsko-glicerolskih kapsula. Jedna kapsula sadrži 500 mg ulja od specijalne vrste antarktičkog račića (Euphausia superba), standardizovanog na omega - 3 polinezasićene masne kiseline (eikozapentaenska (EPA) i dokozaheksaenska (DHA) kiselina), a koje sadrži i fosfolipide i astaksantin. Isporučuje se u pakovanju koje sadrži 30 kapsula. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
2202999500 Bezalkoholno piće smeđe boje, karakterističnog mirisa i ukusa kafe, sledećeg sastava po masi: 78 % obrano mleko, 17 % kafa arabika, 5,1 % šećer, 0,2 % kakao prah i stabilizatori. Sadržaj mlečne masnoće u proizvodu iznosi 1,3 %. Proizvod se isporučuje u plastičnoj boci zapremine 330 ml i neposredno se konzumira kao piće. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024 
2202991900 Tečni dodatak ishrani koji sadrži: riblje ulje (23,5 g/100 ml proizvoda) standardizovano na 3,9 g eikozapentaenske (EPA) i 2,6 g dokozaheksaenske (DHA) kiseline, dejonizovanu vodu, ksilitol, polisorbat, guar gumu, ksantan gumu, kalcijum acetat, limunsku kiselinu, kalijum sorbat, natrijum benzoat, sukralozu, antioksidant i arome. Proizvod je namenjen deci uzrasta od 3 do 10 godina i konzumira se neposredno kao piće. Isporučuje se u ambalaži zapremine 150 ml, sa posudom za odmeravanje preporučene doze. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024 
2208906900 Alkoholno piće smeđe boje, zapreminske alkoholne jačine 35,0% vol. Proizvod se dobija mešanjem sledećih komponenata: etil alkohola dobijenog od žitarica, belog ruma, prirodne arome vanile, sirupa invertnog šećera, karamelizovanog šećera i vode, nakon čega se gotov proizvod pakuje. Isporučuje se u staklenim bocama zapremine 0,7 l. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
2309903100 Proizvod u obliku ljuspica smeđe boje, sa sadržajem po masi: ne manje od 55% proteina, ne više od 12% vode, ne više od 2% masti, ne više od 5% celuloze i ne više od 6% pepela. Sadržaj skroba po masi proizvoda iznosi manje od 10%. Dobija se od sojine sačme, nastale nakon ekstrakcije ulja, koja se podvgrava enzimsko-fermentacionom procesu, u prisutvu dekstroze i vode. Prva faza procesa se vrši pod dejstvom enzima alfa-galaktozidaze, a proces fermentacije u prisustvu kulture kvasca. Navedeni postupak se koristi radi uklanjanja rastvorljivih ugljenih hidrata iz proizvoda, čime se povećava njegova digestibilnost. Upotrebljava za ishranu životinja i nije pogodan za ljudsku ishranu. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
2309909690 Preparat za ishranu životinja, oblikovan u disk sa otvorom u središtu, neto mase 2 kg odnosno 4 kg, sledećeg sastava: stočna so, stočna kreda, magnezijum oksid, monokalcijum fosfat, melasa, mangan sulfat, cink sulfat, gvožđe sulfat, kobalt sulfat, bakar sulfat, selen sulfat, vitamin A, vitamin D3 i vitamin E. Deklarisan je kao mineralno-vitaminska predsmeša za ishranu domaćih životinja (preživari) i visoke lovne divljači. Koristi se na ispaši ili u staji, postavljanjem na mesto koje je dostupno životinji i sa kojeg može da ga konzumira po potrebi. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
2503009000 Sumpor, čistoće ne manje od 99,9 %, u obliku poluloptastih granula žute boje, ujednačene veličine. Dobija se očvršćavanjem tečnog sumpora dobijenog primenom Klausovog postupka, kojim se vrši konverzija sumpora iz vodonik sulfida, a u okviru procesa prečišćavanja kiselih gasova. Koristi se kao sirovina u hemijskoj i gumarskoj industriji, kao i u poljoprivredi. Isporučuje se u rasutom stanju. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
2619002000 Kovarina u obliku ljuspica sivo-crne boje, metalnog sjaja. Proizvod nastaje kao metalurški otpad u proizvodnji toplo valjanih čeličnih ploča tokom zagrevanja i valjanja. Sadrži po masi najmanje 68,5 % gvožđa. Koristi se za ponovno dobijanje tečnog gvožđa. Isporučuje se u rasutom stanju. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024 
2710191000 Teška frakcija nafte sa aditivom, antikorozivno ulje, u obliku transparentne tečnosti bledožute boje. Prema navodima proizvođača, proizvod se dobija mešanjem ulja dobijenih od nafte i aditiva, koji je na bazi surfaktanata i estara u aromatičnom rastvaraču. Proizvod se odlikuje sledećim karakteristikama: gustina na 15°S, 0,8258 g/cm3; viskozitet na 20°S 5,18 mm2/s, na 40°S 3,30 mm2/s, a na 100°S, 1,34 mm2/s; početak atmosferske destilacije je na 168,8 °C, a završetak na 400,0 °C, pri čemu na 250 °C predestiliše 34,4% proizvoda, a na 350 °C, 76,5%. Sadrži po zapremini: manje od 0,5% „biodizela“ (mono-alkil estri masnih kiselina) i 16,4% aromatskih sastojaka. Isporučuje se u cisternama. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
3004900091 Set pripremljen u pakovanju za prodaju na malo, koji se sastoji od: - emulzije simetikona u vodenom rastvoru, sa dodatkom sledećih sastojaka: karboksimetilceluloze, arome, limunske kiseline, natrijum saharina, natrijum benzoata, kalijum sorbata i silicijum dioksida, u staklenoj boci zapremine 20 ml, sa kapaljkom; - praha koji se sastoji od kulture kvasca Saccharomyces boulardii i maltodekstrina, u papirnoj kesici neto mase 2 g. Proizvod se koristi nakon mešanja sadržaja kesice sa emulzijom, za lečenje dispeptičnih poremećaja, gastroenteričkog meteorizma, aerofagije i kolika, beba, dece i odraslih. Isporučuje se u kartonskoj kutiji koja sadrži i uputstvo za upotrebu. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
3004900091 Suspenzija za oralnu primenu, koja se koristi za terapiju akutne dijareje kod odraslih i dece starije od 8 godina, kao i za terapiju hronične dijareje i abdominalnog bola kod odraslih. Sadrži diosmektit, kao aktivnu komponentu, kao i sledeće sastojke: vodu, aromu karamel-kakao, ksantan gumu, monohidrat limunske kiseline, askorbinsku kiselinu, kalijum sorbat i sukralozu. Isporučuje se u pakovanju pripremljenom za prodaju na malo, koje sadrži 12 kesica proizvoda. Svaka kesica sadrži 3 g diosmektita. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024 
3808911000 Insekticid pripremljen kao proizvod - ogrlica za pse i mačke, u obliku trake dužine 38 cm, odnosno 70 cm, na čijem jednom kraju se nalazi kopča, koja je oblikovana od istog materijala kao i ogrlica. Izrađen je od plastične mase, u koju su pre oblikovanja dodate aktivne komponente: imidakloprid (1,25 g, odnosno 4,50 g) i flumetrin (0,56 g, odnosno 2,03 g), koje imaju insekticidno dejstvo. Koristi se za tretman i prevenciju infestacije krpeljima (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) i buvama (Ctenocephalides canis/felis), tokom 7 do 8 meseci. Isporučuje se u pakovanju neto mase 12,5 g, odnosno 45 g. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
3808919000 Insekticid u obliku rastvora, koji sadrži dve aktivne komponente: imidakloprid 100 mg/ml i moksidektin 10 mg/ml, kao i pomoćne supstance: benzil alkohol, butilhidroksitoluen i propilen karbonat. Primenjuje se kod mačaka i feretki, lokalnim nakapavanjem na kožu. Imidakloprid je efikasan protiv odraslih jedinki buva i njihovih larvi. Moksidektin deluje ciljno na veliki broj endoparazita i ektoparazita (larvene oblike Dirofilaria immitis (L3, L4), kao i na crevne nematode). Proizvod je pakovan u tube zapremine 0,4 ml i 0,8 ml. Isporučuje se u kartonskoj kutiji koja sadrži 3 tube iste zapremine. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
3808949000 Proizvod pravougaonog oblika, dužine približno 21 cm i širine približno 15 cm, tzv. „vlažna maramica“, izrađen od netkanog tekstila, natopljen preparatom koji sadrži sledeće dezinfektante, kao aktivne komponente: 2-fenoksietanol (CAS broj 122-99-6) i hlorheksidin diglukonat (CAS broj 18472-51-0). Koristi se za dezinfekciju i čišćenje svih perivih površina, koje ne dolaze u kontakt sa hranom. Isporučuje se u pakovanju koje sadrži 40, odnosno 72 komada proizvoda. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024 
3808610000 Insekticid pripremljen kao proizvod - ogrlica za pse, u obliku trake dužine 38 cm, odnosno 53 cm, odnosno 70 cm, na čijem jednom kraju se nalazi kopča, koja je oblikovana od istog materijala kao i ogrlica. Izrađen je od plastične mase, u koju su pre oblikovanja dodate aktivne komponente: propoksur (1,25 g, odnosno 3,02 g, odnosno 4,5 g) i flumetrin (0,281 g, odnosno 0,68 g, odnosno 1,013 g), koje imaju insekticidno dejstvo. Koristi se za sprečavanje i kontrolu infestacije krpeljima (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i buvama (Ctenocephalides canis/felis), tokom 7 meseci. Isporučuje se u pakovanju neto mase 12,5 g, odnosno 30,2 g, odnosno 45 g. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
3824996400 Preparat u obliku tečne emulzije bele boje, na bazi simetikona, sledećeg sastava: 20 – 30% po masi simetikona (polidimetilsiloksan), voda, polietilen glikol sorbitan tristearat, metilceluloza, silika gel, polietilen glikol stearat, sorbinska kiselina, benzoeva kiselina i sumporna kiselina. Koristi se u farmaceutskoj industriji, kao ekscipijens. Isporučuje se u ambalaži neto mase 18 kg. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
4015110000 Rukavice sa prstima, izrađene od akrilonitril-butadien kaučuka, nesterilne, za jednokratnu upotrebu. Izrađuju se u skladu sa standardima EN 455-1 i EN 455-2, u pet veličina: X-Small, Small, Medium, Large i X-Large. Koriste se prilikom medicinskih pregleda. Isporučuju se u kartonskoj kutiji koja sadrži 180, odnosno 200 komada proizvoda. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
6307109000 Proizvod u obliku navlake za stopalo, širine približno 11 cm i dužine približno 26 cm. Izrađen je od tkanog tekstilnog materijala u koji je postupkom taftovanja umetnut flor od žanila prediva, visine približno 2 cm i prečnika približno 0,7 cm. Duž ivice proizvoda prišiven je rub od tkanog tekstilnog materijala, kroz koji je provučena elastična traka. Proizvod je izrađen od sintetičkog prediva i tretiran je antibakterijskim sredstvom - srebro nitratom. Namenjen je za uklanjanje prašine sa poda. Isporučuje se u plastičnoj kesi koja sadrži dva komada proizvoda. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
8301600000 Proizvod dimenzija približno 250 mm x 25 mm x 30 mm i mase 250 gr., tzv. "elektromagnetni prihvatnik". Sastoji se od čeone ploče, impulsnog prekidača, poluge za mehaničko deblokiranje, kleme, bočnog poklopaca i kotve. Nakon dobijanja naponskog impulsa vrši se deblokiranje vrata što omogućava ulaz/izlaz. Ugrađuje se u okvir-štok ulaznih vrata. Koristi se sa bravom kao sastavni deo brave t.j. za prihvatanje jezička brave prilikom zatvaranja vrata , pa je time bez brave neupotrebljiv. Radni napon je 12/24 V DC, sila držanja 50 kg, vrsta - fail locked tj. mehanizam je otvoren samo pod naponom, radna temperatura -10 C /+55 C. 22. 4. 2021 - 22. 4 .2024
8471800000 Jedinica za konvertovanje zvučnih signala tzv. „audio interfejs” u kućištu izrađenom od metala, dimenzija približno 175 mm x 99 mm x 47,5 mm i mase 470 grama. Opremljena je elektronskim sklopom u obliku štampane ploče sa integrisanim kolima i aktivnim i pasivnim elektronskim komponentama. Konstruisana je da se koristi povezana sa mašinom za automatsku obradu podataka putem USB kabla i ne može da radi samostalno. Uređaj, preko analogno-digitalnog i digitalno analognog konvertera, pretvara ulazne analogne zvučne signale sa različitih audio uređaja (npr. mikrofona ili muzičkih instrumenata) u digitalne signale, a potom digitalne signale pretvara u analogne signale koji se mogu slati do pojačivača, slušalica ili zvučnika. Isporučuje se sa USB kablom i uputstvom za upotrebu. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
8504405590 Uređaj dimenzija približno 1018 x 1618 x 550 mm i mase približno 196 kg u kućištu od prostog metala tzv. "stanica za punjenje električnih automobila strujom". Sastoji se od statičkih konvertora za pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu i od transformatorskih kola za stabilizaciju napona i jačine naizmenične struje. Kućište uređaja opremljeno je sledećim komponentama: tri električna kabla sa priključcima, displejom osetljivim na dodir, RFID čitačem kartica i modulom za bežični prenos podataka. Uređaj je konstruisan da se koristi za punjenje baterija motornih vozila na električni pogon jednosmernom ili naizmeničnom strujom. Tehničke karakteristike: - ulazno napajanje naizmeničnom strujom napona 400 V AC, - izlazno napajanje jednosmernom strujom napona 150 - 550 V DC, maksimalne jačine struje 125 A i maksimalne snage 60 kW, - izlazno napajanje jednosmernom strujom napona 150 - 500 V DC, maksimalne jačine struje 125 A i maksimalne snage 60 kW, - izlazno napajanje naizmeničnom strujom napona 400 V AC, maksimalne jačine struje 32 A i maksimalne snage 22 kW. 29. 4. 2021 - 29. 4. 2024 
8504901300 Proizvod oblika kvadra dimenzija približno 30 mm x 110 mm x 10 mm sa dva otvora na krajevima prečnika približno Ø 10 mm tzv. "jaram". Izrađen je od laminacija električnog čelika, pojedinačne debljine 0,3 mm. Proizvod se dobija od navojnice (lim u koturu) prema sledećim fazama: -sečenje navojnice (lim u koturu) na zadatu širinu, -odmotavanje i ispravljanje, -sečenje trake na zadatu dužinu i pravljenje otvora, -formiranje paketa: merenje, obeležavanje i pakovanje u okruženju zaštićenom od vlage. Namenjen je za izradu transformatora i induktora. 22. 4. 2021 - 22. 4. 2024
8517620099 Proizvod tzv. „gejtvej” koji sadrži ruter, Wi-Fi Access Point i VoIP ATA u kućištu dimenzija 220 mm x 160 mm x 32 mm i mase 360 grama. Opremljen je sledećim interfejsima: GPON optički priključak za povezivanje sa internetom, TEL1/TEL2 (RJ-11 priključak za povezivanje standardnih telefona), LAN1...LAN4 (Ethernet priključak RJ-45 za povezivanje sa drugim mrežnim uređajima), 1 x USB 2.0 i WLAN priključak. Konstruisan je za ostvarivanje bežičnog i žičnog mrežnog pristupa internetu, različitih terminalnih uređaja u skladu standardima: za bežične mreže 802.11 b/g/n/ Wi-Fi i 802.11 a/n/ac Wi-Fi i za žične mreže ITU G.984.1 - G984.5 (optički kabl). Uređaj podržava VoIP servis povezivanjem sa do dva telefonska uređaja u sistemu javne telefonske mreže i omogućava prikazivanje multimedijalnih datoteka kao što su, video, slike ili muzika sa interneta ili memorije povezane preko USB porta. Isporučuje se u pakovanju za prodaju na malo sa adapterom za napajanje, eternet kablom i uputstvom za upotrebu. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
8517620091 Uređaj u kućištu od plastične mase dimenzija približno 18 x 5,5 x 5 mm i mase približno 100 g tzv. "infracrveni komunikacioni adapter". Namenjen je za dvosmernu komunikaciju sa uređajem za kontrolu, paljenje i nadgledanje gorionika sa kojim se povezuje preko ugrađenog magneta. Ugrađeni infracrveni komunikacioni modul ostvaruje bežičnu vezu sa uređajem za kontrolu, paljenje i nadgledanje gorionika. Preko mašine za automatsku obradu podataka vrši se programiranje uređaja za kontrolu, paljenje i nadgledanje gorionika, a u isto vreme se mogu očitati sve stanja uređaja, ulazne i izlazne veličine, kao i alarmi, sve dok su ova dva uređaja povezana preko komunikacionog adaptera. Uređaj se preko USB kabla (dužine približno 3 m) napaja jednosmernom strujom napona 5 V DC. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
8528724000 Proizvod u obliku ploče dimenzija približno 215 x 170 mm i mase približno 241 g sa štampanim kolima i sa ugrađenim aktivnim i pasivnim komponentama (procesor, memorije, otpornici, kondenzatori, priključci i dr.) tzv. "matična ploča televizora". Preko odgovarajućih interfejsa prima video i zvučne signale u analognom ili digitalnom obliku, dekodira ih i prikazuje na ekranu televizora u koji se ugrađuje. Opremljen je sledećim interfejsima: 1 x RJ45, 1 x (mini) line out, 3 x CVBS/AUDIO , 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x coax out i 1 x RF in, dok se na samoj ploči nalaze utičnice za napajanje, za IR komunikaciju sa daljinskim upravljačem, za WiFi i Bluetooth module, za povezivanje sa ugrađenim zvučnicima i LED ekranom i tri ulaza za FLAT kabl. Poseduje standard za emitovanje hibridnog programa koji predstavlja kombinovanje televizijskog signala i usluge koja se pruža putem interneta (HbbTV), kao i mogućnost tzv. "streaming" usluge, poput Netflix platforme za emitovanje igranog programa. Namenjen je za ugradnju u TFT LCD televizijske prijemnike, dijagonale 32 inča. 29. 4. .2021 - 29. 4. .2024 
8529908200 LCD modul dimenzija približno 971,3 mm x 566,21 mm x 47,5 mm sa jedinicom aktivne matrice tečnih kristala, izrađene u tehnologiji TFT (tankoslojnih tranzistora), koji se koristi za ugradnju u televizore sa LED pozadinskim osvetljenjem, dijagonalom 43 inča, rezolucijom 3840 x 2160, osvetljenjem 250 cd/m². Sastoji se od sledećih komponenti: 1. prednjeg plastičnog rama, 2. LCD TFT jedinice aktivne matrice 3. difuzer folije 4. jedinice pozadinskog osvetljenja sa integrisanim LED diodama, 5. ploče sa štampanim kolima (Driver panel Board) za adresiranje piksela. Modul ne sadrži ni jednu drugu elektronsku komponentu (na primer, napajanje, video konverter, skaler, tjuner, itd.) niti interfejs za povezivanje sa drugim aparatima. Nakon isporuke, odnosno carinjenja proizvod se koristi kao deo za sastavljanje kompletnih televizora, sa ostalim komponentama koje nisu deo ove isporuke. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
8529909200 LCD modul dimenzija približno 953,4 mm x 540,2 mm x 48,5 mm sa jedinicom aktivne matrice tečnih kristala, izrađene u tehnologiji TFT (tankoslojnih tranzistora), koji se koristi za ugradnju u televizore sa LED pozadinskim osvetljenjem, dijagonalom 42 inča, rezolucijom 1920 x 1080, osvetljenjem 280 cd/m². Sastoji se od sledećih komponenti: 1. prednjeg plastičnog rama, 2. LCD TFT jedinice aktivne matrice 3. difuzer folije 4. jedinice pozadinskog osvetljenja sa integrisanim LED diodama, 5. ploče sa štampanim kolima (Driver panel Board) za adresiranje piksela. Modul ne sadrži ni jednu drugu elektronsku komponentu (na primer, napajanje, video konverter, skaler, tjuner, itd.) niti interfejs za povezivanje sa drugim aparatima. Nakon isporuke, odnosno carinjenja proizvod se koristi kao deo za sastavljanje kompletnih televizora, sa ostalim komponentama koje nisu deo ove isporuke. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
8537109800 Uređaj dimenzija približno 250 x 151 x 145 mm i mase približno 14 kg u kućištu od prostog metala tzv. "stanica za punjenje električnih automobila strujom". Sastoji se od DIN šina na kojima su montirani električni uređaji, kao što su: terminalni blokovi, releji i kontaktni elementi, kao i brojni sklopovi štampanih kola, koji kontrolišu napajanje strujom priključenog motornog vozila na električni pogon. Kućište uređaja je opremljeno sledećim komponentama: električnim izolovanim kablom sa priključkom, displejom osetljivim na dodir, RFID čitačem kartica i modulom za bežični prenos podataka. Uređaj je konstruisan za punjenje baterije motornog vozila na električni pogon, naizmeničnom strujom. Tehničke karakteristike: - ulazno napajanje naizmeničnom strujom napona 400 V AC, - izlazno napajanje naizmeničnom strujom 400 V AC, jačine struje 3h32 A i maksimalne snage 22 kW. 29. 4. 2021 - 29. 4. 2024
8537109800 Proizvod u obliku ploče izrađene od aluminijuma dimenzije približno 170 x 45 x 10 mm sa jednim 16-pinskim konektorom i dva uvodnika za kablove tzv. "priključni terminalni blok". Opremljen je električnim izolovanim kablovima i konektorima za spajanje. Namenjen je za ugradnju u uređaj za kontrolu, paljenje i nadgledanje gorionika, radi povezivanja sa gorionikom peći. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
8541409000 Proizvod dimenzija približno 2464 mm x 1134 mm x 35 mm i mase približno 32.1 kg tzv. "solarni panel". Sastoji se od okvira od šupljih profila izrađenih od anodizovanog aluminijuma sa zaštitnim kaljenim staklom sa prednje strane. Sadrži 156 fotonaponske ćelije raspoređene u dva segmenta od 6 serijski vezanih lanaca po 13 fotonaponskih ćelija. Opremljen je terminalnim priključcima suprotnog polariteta, koji paralelno povezuju ova dva segmenta fotonaponskih ćelija. U fotonaponskim ćelijama na po dva lanca iz svakog segmenta ugrađena je Šotki bajpas dioda inverzne polarizacije. Tri Šotki diode, sa kablom i terminalnim priključcima, ugrađeni su u razvodnu kutiju fotonaponskog modula, sa zadnje strane. Tehničke karakteristike modula su: nominalna snaga 590 W, jačina struje 13,97 A, napon 53,76 V. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024 
9027500000 Uređaj u kućištu od aluminijuma dimenzija približno 170 x 40 x 40 mm i mase približno 280 g tzv. "uređaj za detekciju plamena pomoću UV zračenja". Sastoji se od kućišta, UV senzora (katodna cev) i elektronskih komponenti ugrađenih na ploču sa štampanim kolima. Senzor oblika sijalice sa anodnim i katodnim elementima u atmosferi gasa, pobuđuje se emitovanjem UV zraka talasne dužine 185 - 260 nm, pri čemu katoda emituje elektrone koji uspostavljaju provodljivost između elektroda (jonizujući gas) i sakupljaju se na anodi. Tako se uspostavlja strujno kolo koje generiše struju jačinu 50 µA. Ovaj uređaj je namenjen da radi spregnuto sa ventilom gasa, koji se otvara samo kada je plamen detektovan, i tako omogućava sagorevanje. Napaja se naizmeničnom strujom napona 230 V AC. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024
9032890000 Uređaj u kućištu izrađenom od plastične mase dimenzija približno 96 x 96 x 126 mm sa ekranom osetljivim na dodir dijagonale od 3,5 inča izrađen u TFT tehnologiji tzv. "uređaj za kontrolu i regulaciju S nivoa, temperature peći i temperature ulja". Uređaj je povezan sa mernim uređajima čije vrednosti reguliše, upoređuje ih sa zadatim vrednostima i ukoliko postoje razlike u vrednostima šalje signal spoljašnjim uređajima koji kompenzuju razliku. Uređaj kontroliše tri veličine preko tri zatvorene petlje (nivo ugljenika, temperaturu peći i temperaturu uljnog kupatila). Može da se programira da radi u 99 različitih režima rada. Napaja se naizmeničnom strujom napona od 100 do 240 V AC i frekvencije 50/60 Hz. Može da se koriti i u sistemu "Profibus" industrijskog mrežnog protokola za upravljanje i kontrolu procesa industrijske automatizacije. 1. 4. 2021 - 1. 4. 2024

Izvor: CEFTA


Na pismeni zahtev zainteresovanog lica carinski organ donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (u daljem tekstu: OOS). 

OOS važe tri godine od dana od kada odluka počinje da proizvodi pravno dejstvo.

 

OOS prestaje da važi pre isteka roka iz člana 23. stav 4. ovog zakona ako više nije u skladu sa propisima, zbog:
  1. donošenja izmena nomenklatura iz člana 41. stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona;
  2. objavljivanja propisa iz člana 42. stav 5. ovog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft