Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

7.
april
2021.
Spoljna trgovina

Obaveze izvoznika ako je ugovoreni paritet isporuke DDP isporučeno ocarinjeno


Ako naš izvoznik sklapa posao na paritetu DDP isporučeno ocarinjeno, da li je u obavezi da u odredišnoj zemlji plati carinu, porez, usluge uvoznog carinjenja ili samo carinu  i usluge uvoznog carinjenja?
 
Prodavac je dužan da plati sve uvozne dažbine, takse, PDV, kao i uslugu uvoznog carinjenja u zemlji kupca.

Ukoliko nema carine i PDV, onda se plaća samo usluga uvoznog carinjenja, što je veoma čest slučaj kada je kupac u EU.

Ukoliko su uslovi isporuke ''DDP, VAT excluded'', onda se plaća samo carina i usluga carinjenja.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft