Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

22.
septembar
2022.
PDV

Obaveza obračunavanja PDV na avans


Obaveza obračunavanja PDV obveznika PDV ˗ društva A u slučaju kada obveznik PDV ˗ društvo A izvrši promet dobara i svom kupcu odobri naknadni popust u ceni zbog količine dobara prodatih kupcu u prethodnom periodu, pri čemu u poreskom periodu u kojem je odobren taj popust i ispunjeni uslovi za smanjenje obračunatog PDV po osnovu smanjenja osnovice, obveznik PDV ˗ društvo A izvrši istom kupcu promet dobara u vrednosti nižoj od vrednosti odobrenog popusta, s tim da će novčana sredstva u visini te razlike kupac iskoristiti za plaćanje budućih obaveza obvezniku PDV ˗ društvu A 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-60/2020-04 od 05.7.2022. god.)

Kada se na osnovu poslovnog odnosa uspostavljenog između obveznika PDV ˗ društva A i kupca, primera radi, između ovih lica zaključen je ugovor na osnovu kojeg obveznik PDV ˗ društvo A prodaje konditorske proizvode kupcu, može gotovo izvesno zaključiti kakve će biti karakteristike budućeg prometa, mišljenja smo da u tom slučaju razlika između vrednosti popusta i vrednosti prometa predstavlja avans po osnovu kojeg nastaje obaveza obračunavanja PDV za obveznika PDV ˗ društvo A.

Međutim, ako je, primera radi, između obveznika PDV ˗ društva A i kupca zaključeno više ugovora na osnovu kojih obveznik PDV ˗ društvo A vrši kupcu promete koji imaju različit poreski tretman (npr. ugovor o zakupu zemljišta, ugovor o prodaji žitarica i ugovor o pružanju usluga prevoza), mišljenja smo da se u tom slučaju razlika između vrednosti popusta i vrednosti prometa ne može smatrati avansom, što znači da po tom osnovu ne nastaje obaveza obračunavanja PDV za obveznika PDV ˗ društvo A.

Prema tome, u svakom konkretnom slučaju potrebno je odrediti da li novčana sredstva u iznosu razlike između vrednosti ostvarenog popusta i vrednosti izvršenog prometa predstavljaju avans ili ne.

Izvor:    
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, juli - avgust 2022.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft