Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

22.
jun
2021.
PDV

Naknada štete nije predmet oporezivanja PDV


Da li je naknada štete koju ostvari obveznik PDV na osnovu sudskog poravnanja predmet oporezivanja PDV?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-417/2021-04 od 06.5.2021. god.)

Naknada štete nije predmet oporezivanja PDV.

U slučaju kada obveznik PDV − prodavac isporuči drugom obvezniku PDV – kupcu mašine, za koje je obveznik PDV − kupac u potpunosti isplatio kupoprodajnu cenu, pri čemu su na predmetnim mašinama tokom korišćenja uočeni nedostaci koji su dovodili do prekida njihovog funkcionisanja i s tim u vezi do trpljenja štete obveznika PDV − kupca, novčana sredstva koja, ostvari obveznik PDV – kupac na osnovu sudskog poravnanjasmatraju se naknadom štete, a ne smanjenjem kupoprodajne cene.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft