Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
avgust
2021.
Carina

NOVO u Pravilniku o popunjavanju JCI


U “Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 080 od 13. 8. 2021 godine, objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku, u tabeli 6. Uverenja o poreklu i druga uverenja u tački 3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja dodate su sledeće šifre:
  
Obrazac SNPDV U87
Obrazac LNPDV U88
Obrazac SNA U89
Obrazac LNA U91

Primenjuju se od 21. 8. 2021 godine. 
 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft