Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

25.
maj
2021.
Bezbednost hrane

NOVO: Pravilnik o kvalitetu za proizvode ribarstva


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 051 od 21.maja 2021 godine0 godine, objavljen je Pravilnik o kvalitetu za proizvode ribarstva, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu kvaliteta za proizvode ribarstva, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav hrane; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane, elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi hrane; pakovanje i deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje hrane.
 
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše, morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače, puževe i njihove proizvode („Službeni list SRJ”, broj 6/03 i „Službeni list SCG ˮ, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik). 
 
Primenjuje se od 1. oktobra 2021. godine.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft