Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26.
mart
2021.
Spoljna trgovina

NOVO: Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 028 od 25.03.2021 godine, objavljena je Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS”, broj 88/020) .
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft