Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
maj
2021.
Veterinarska kontrola

NOVO: Izvoz proizvoda koji sadrže proizvode biljnog porekla i prerađene proizvode životinjskog porekla u EU


UVOZ I IZVOZ MEŠOVITIH PROIZVODA  – NOVA PRAVILA OD 2021.

Mešoviti ili kompozitni proizvodi su proizvodi koji sadrže proizvode biljnog porekla i prerađene proizvode životinjskog porekla.

U skladu Uredbom (EC) br. 853/2004, mešoviti proizvodi moraju biti proizvedeni sa prerađenim proizvodima životinjskog porekla proizvedenim u objektima odobrenim od EU u zemjama članicama ili u trećim zemljama.

Prema Uredbi (EU) br. 2017/625, okvirnom zakonu o službenim kontrolama koji se primenjuje od 14. decembra 2019, pravila za ulazak u Uniju mešovitih proizvoda utvrđena su u delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 2019/625 i primenjuju se od 21. aprila 2021. Takva pravila su u srazmeri rizikom koji predstavljaju ovi proizvodi.

Kako su ove izmene dovele do potrebe reorganizacije inspekcijskih službi i rada samih subjekata, Uredbom (EU) br. 2020/2235, uvodi se prelazni period od šest meseci za uvoz mešovitih proizvoda sa starim sertifikatom.

Tamo gde do 21. aprila 2021. nije bila potrebna potvrda, mora se obezbediti nova odgovarajuća potvrda ili privatna potvrda.


U praksi su počeli da se javljaju različiti problemi u razumevanju uredbi i potreba sertifikacije proizvoda koji do sada nisu bili predmet kontrole na granici. Naročito za proizvode koji nisu životinjskog porekla.

Na primer, proizvodi koji nisu životinjskog porekla, a koji sadrže arome koje imitiraju ukus mesa - podležu sertifikaciji od strane veterinarske inspekcije i kontroli na granici, pri uvozu i izvozu u EU.

Zahtevi za zemlju porekla i garancije koje prate mešovite proizvode zavise od njihove kategorije. Međutim, zahtevi koji se primenjuju na prerađene proizvode životinjskog porekla sadržane u mešovitim proizvodima jednaki su za tri kategorije:
  1. stabilni na sobnoj temperaturi,
  2. stabilni na sobnoj temperaturi i sadrže bilo koju količinu proizvoda od mesa, osim želatina, kolagena i visoko rafinisanih proizvoda, i 
  3. stabilni na sobnoj temperaturi koji ne sadrže proizvode od mesa, osim želatina, kolagena i visoko rafinisanih proizvoda.
Lista mešovitih proizvoda koji predstavljaju niži rizik (bez životinjskih komponenti) biće izmenjena i ti proizvodi neće biti predmet kontrole na graničnim prelazima, ali kontrole će se vršiti na odredišnom mestu (skladište, stavljanje u promet i sl). Ti mešoviti proizvodi moraće biti praćeni privatnom potvrdom.

Za diferenciranje mešovitih proizvoda koja podležu pregledu na granici koristi se tzv. drvo odluke (decision tree) i zvanično uputstvo EK.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft