Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

12.
april
2021.
Ekologija

Lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 36 od 09. aprila 2021. godine, objavljena je Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje.
 
Na Listu 1A - Opasan otpad, u Listu opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen, uvršten je plastični otpad koji sadrži ili je kontaminiran  materijalim anavedenim u Aneksu I Bazelske konvencije.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft