Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
9.
novembar
2021.
Carina

Korišćenje elektronskog potpisa u carinskom postupku


Korišćenje elektronskog potpisa i neobavezna upotrebe pečata privrednih subjekata na dokumentaciji u carinskom postupku
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00817/2021-17 od 30.8.2021. god.)

Učesnici u carinskom postupku mogu da podnose dokumentaciju u elektronskom obliku, u meri u kojoj je to trenutno moguće u skladu sa elektronskim sistemom carinskog organa. Napominjemo da je u Upravi carina u toku sprovođenje projekta automatizacije uvoznog i izvoznog postupka koji će kao krajnji rezultat imati potpuno bezpapirno carinsko poslovanje.

Što se tiče obaveznosti upotrebe pečata privrednih subjekata na dokumentaciji u carinskom postupku, Vlada Repubike Srbije je 2018. godine usvojila Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, kojim se nalaže organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata. Postupajući u skladu sa navedenim zaključkom, izvršene su izmene carinskih propisa na taj način da je ukinuta obaveza upotrebe pečata od strane preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, učesnika u carinskom postupku.
IzvorBilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, septembar 2021
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft