Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
jun
2021.
Akcize

Izmene akciza na jaka alkoholna pića


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 053 od 28.05.2021. godine, objavljen je Zakon o izmeni Zakona o akcizama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se, u domenu politike akciza, kada se radi o oporezivanju akcizom alkoholnih pića, postigne harmonizacija akcizne politike sa standardima Evropske unije

Naime, prema propisima Evropske unije akciza na jaka alkoholna pića utvrđuje se po hektolitru čistog alkohola na 20°C i izračunava se na osnovu broja koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu, bez obzira na vrstu jakog alkoholnog pića i nezavisno od sirovina od kojih se proizvode, dok se akciza u Republici Srbiji na jaka alkoholna pića prema do sada važećem zakonskom rešenju obračunava i plaća u zavisnosti od vrste jakog alkoholnog pića.

Akciza na jaka alkoholna pića plaća u iznosu od 46.250,00 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20°C, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu. 
 
Iznos akcize na pivo i nsikoalkoholna pića se ne menja.
 
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 
(Akt Uprave carina br. 148-II-439-03-4/2021 od 31.05.2021. godine )
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft