Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

8.
oktobar
2021.
Porezi

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 96 od 8. 10. 2021 godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
 
Razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji sastoji se i u tome što je pojedine odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji neophodno precizirati, odnosno izvršiti pravnotehničko usaglašavanje, kako bi se primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji realizovala sa što manje tumačenja, i to:
  • dopuna odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje se odnose na postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza u smislu olakšavanja ispunjenja obaveza poreskim obveznicima, tako što se omogućava odlaganje plaćanja kamate poreskim obveznicima koji isplate iznos glavne poreske obaveze u potpunosti, kao i omogućavanja poreskim obveznicima koji redovno izmiruju poreske obaveze u postupku odloženog plaćanja dugovanog poreza, da zamene dato sredstvo obezbeđenja;
  • preciziranje odredaba koje regulišu postupak poreske kontrole, u smislu terminološkog usklađivanja odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  • stvaranje pravnog osnova kojim se omogućuje Poreskoj upravi da po službenoj dužnosti podnosi poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, umesto poreskog obveznika koji je propustio tu radnju, i dr.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft