Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
1.
novembar
2021.
Pravila o poreklu robe

Izjava na fakturi


Kako treba formulisati izjavu o preferencijalnom poreklu robe u izvozu, ako pošiljka sadrži proizvode poreklom iz RS i palete koje su uvezene sa preferencijalnim poreklom iz EU (SK ili DE), a da izjava o preferencijalnom poreklu u delu "are of ___preferential origin" pokrije sve stavke na fakturi?

Ako se pošiljka sastoji od robe koja ima različito poreklo (npr. srpsko, SK ili DE) na Izjavi o poreklu se navodi "are of RS/EU preferential origin", s tim što se na fakturi mora označiti koja je roba srpskog a koja evropskog porekla.

Izjavu o poreklu može dati bilo koji izvoznik za vrednost pošiljke do 6.000 evra ili ovlašćeni izvoznik za bilo koju vrednost pošiljke (u tom slučaju izjava se daje samo za robu koja je predmet autorizacije ili se eventualno treba konsultovati sa carinom da li se u izjavu može uključiti i roba za koju nije data autorizacija). 

Ako se pošiljka otprema u Evropsku uniju, u tom slučaju na robu EU porekla biće naplaćena carina prilikom uvoza u Evropsku uniju.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft