Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
oktobar
2021.
Ekologija

Fitosanitarni pregled sredstava za zaštitu i ishranu bilja


Pošiljke sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije radi izvoza u treće zemlje, a koje se na teritoriji Republike Srbije nalaze pod carinskim nadzorom, ne podležu fitosanitarnom pregledu, ne postoji obaveza da se iste prijavljuju graničnoj fitosanitarnoj inspekciji na graničnim prelazima, ali i dalje postoji obaveza da se iste uvoze preko graničnih prelaza određenih Naredbom o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke sredstava za zaštitu i ishranu bilja.

Kada uvoznik koji je uvezao ovu vrstu pošiljke, odustane od njenog reeksporta i želi da sredstva za zaštitu bilja ili sredstva za ishranu bilja stavi na tržište Republike Srbije, dužan je da takvu pošiljku prijavi graničnoj fitosanitarnoj inspekciji za naknadni pregled. Granična fitosanitarna inspekcija u tom slučaju donosi rešenje kojim se odobrava uvoz ovih nošiljaka, a koje se prilaže uz carinsku deklaraciju, i čiji se broj upisuje u rubriku 44 JCI.

Reeksport bilja i biljnih proizvoda se i dalje obavlja po dosadašnjoj proceduri, gde postoji obaveza da se pošiljke bilja i biljnih proizvoda na graničnom prelazu prijavljuju graničnoj fitosanitarnoj inspekciji, koja posle izvršenog pregleda donosi rešenje, koje se prilaže carinskom organu radi daljeg postupanja istog.
Izvor: Akt UC broj 148-11-483-15-78/2/2021 od 8. 10. 2021.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft