Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

24.
maj
2021.
Ekologija

Dokumentacija uz zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 049 od 14.maja 2021, objavljen je Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izmenu, odnosno dopunu rešenja o registraciji sredstva za zaštitu bilja.


U "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 133 od 6. novembra 2020., objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, kao i o obrascu i sadržini zahteva za pregled pošiljke i uslovima koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.
 
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke, način dostavljanja uzoraka i broj i veličina uzoraka radi ispitivanja, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržina zahteva za pregled pošiljke i uslovi koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda. 
 
Prestaje da važi Pravilnik o prometu, uvozu i uzorkovanju pesticida, osim odredaba čl. 20, 21. i 23. tog pravilnika. 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft