Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

15.
jul
2022.
Carina

Dokaz na osnovu kojeg bi skladištar mogao da legitimiše svoj zahtev pred carinskim organima


Postupanje sa robom koja se nalazi u postupcima smeštaja čiji su vlasnici brisani iz APR ili im je oduzet PIB ili je reč o stranim firmama koje ne pokazuju interesovanje za robu 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-01291/2022-17 od 20.6.2022. god.)
  1. Ugovor o uskladištenju robe na kojoj je skladištar stekao pravo zaloge, može se smatrati dovoljnim dokazom na osnovu kojeg bi to lice - skladištar (zalogoprimac) mogao da legitimiše svoj zahtev pred carinskim organima da se roba stavi u odgovarajući carinski postupak, da se uništi, ili pak ustupi, pri čemu bi bio dužan da dokaže da je stekao pravo prodaje stvari, odnosno naplate potraživanja iz založene stvari. Založno pravo nad uskladištenom robom, sa aspekta primene carinskih propisa, može se tretirati kao pravo raspolaganja koje je slično pravu vlasništva nad tom robom, uz ograničenja propisana Zakonom o obligacionim odnosima. Imajući u vidu da u pojedinim slučajevima ne postoji ugovor o uskladištenju u pisanom obliku, nije od uticaja, budući da i Zakon o obligacionom odnosima ne propisuje obaveznu pisanu formu ovog ugovora, pa će se postojanje ugovornih odnosa između skladištara (držaoca skladišta) i ostavodavca (korisnika skladišta) dokazivati na drugi način npr. skladišne knjige, dokaz o primljenim uplatama za troškove skladištenja i dr.). 
  2. Da li se može primeniti član 263. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, odnosno da li se za predmetnu robu može smatrati da je „napuštena”, te da je za istu podnet zahtev za ustupanje u korist države?
    Članom 46. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisano da pravo svojine prestaje napuštanjem stvari. Istim članom dalje je propisano da se stvar smatra napuštenom kada njen vlasnik na nesumnjiv način izrazi da ne želi više da je drži. Članom 32. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravniih odnosa propisano je da na pokretnu stvar koju je njen vlasnik napustio pravo svojine stiče lice koje je uzelo tu stvar u državinu sa namerom da je prisvoji (okupacija), ako zakonom nije drukčije određeno. Imajući u vidu prethodno navedeno, mišljenja smo da se ne može smatrati da je predmetna roba napuštena (a radi primene člana 263. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima).
Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022.
Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft