Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
23.
novembar
2021.
Bezbednost hrane

Deklarisanje voćnih vina


Kako se sad mogu nazvati  voćna vino imajući u vidu Zakon o vinu koji ne daju mogućnost da se proizvod nazove „vino“ ako nije od grožđa?

Zakon o vinu ne zabranjuje upotrebu navoda "vino" u nazivu  proizvoda koji su dobijeni od sirovina koja nije grožđe.

Zahtevi za voćna vina i mešana voćna vina propisani Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića predstavljali su oganičavajući faktor u mnogim segmentima, posebno uzimajući u obzir sadržaj etanola 2 do 6% v/v, a kod vina od kupine najviše 13% v/v ili ukupan sadržaj ekstrakta bez šećera, najmanje 15 g/l i sadržaj šećera do 10% m/m u gotovom proizvodu ili recimo sadržaj metanola.

S tim u vezi, Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane je jedini propsi koji je relevantan za deklarisanje ovih proizvoda, a koji se mogu deklarisati kao i dosada, odnosno dok je Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića bio na snazi.

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft