Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

27.
septembar
2021.
Porezi

Da li se oporezuje likvidacioni ostatak koji se raspodeljuje nerezidentnom pravnom licu?


PORESKI TRETMAN LIKVIDACIONOG I STEČAJNOG OSTATKA KOJI SE RASPODELJUJE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU

Na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana, likvidacioni ostatak, odnosno višak deobne mase u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, koji se raspodeljuje članovima privrednog društva nad kojim je okončan postupak likvidacije, odnosno zaključen postupak stečaja, smatra se dividendom i ista se uključuje u oporezivu dobit obveznika i oporezuje na način propisan Zakonom.

Na visinu poreske stope pored vrednosti uloženog kapitala utiče i činjenica da li je od strane Republike Srbije sa državom čiji je rezident član domaćeg pravnog lica, nad kojim je okončan likvidacioni ili stečajni postupak, zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Advokat
Veselin Kićović
advkicovic@yahoo.com
381(63)8782907  
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft