Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

30. novembar 2021. Carina Povraćaj robe
27. novembar 2021. Carinska tarifa CARINSKA TARIFA ZA 2022 GODINU
26. novembar 2021. Bezbednost hrane NOVO: Pravilnik o kvalitetu soli za ishranu ljudi
19.
oktobar
2021.
Carina

Čuvanje isprava u kontekstu carinskih propisa


ČUVANjE ISPRAVA I DRUGIH PODATAKA U KONTEKSTU CARINSKIH PROPISA

Saglasno članu 37. stav 1. Carinskog zakona, lice čuva isprave i podatke iz člana 12. stav 1. ovog zakona, najmanje tri godine, na bilo koji način dostupan i prihvatljiv za carinski organ. Podsećanja radi, članom 12. stav 1. Carinskog zakona propisano je da svako lice neposredno ili posredno uključeno u obavljanje carinskih formalnosti ili u carinske kontrole, na zahtev carinskog organa i u roku koji odredi carinski organ, pruža tom organu sve neophodne isprave i informacije, u odgovarajućem obliku i svu neophodnu pomoć za okončanje tih formalnosti ili kontrola.

Dalje, u članu 37. Carinskog zakona propisano je kako se rok od tri godine za čuvanje isprava računa, u zavisnosti od konkretnog postupka, pa tako predviđeno je da taj rok počinje da teče:
  1. u slučaju robe stavljene u slobodan promet (izuzev robe stavljene u slobodan promet bez plaćanja carine ili sa smanjenom stopom carine zbog njene upotrebe u posebne svrhe) ili u slučaju robe deklarisane za izvoz, rok počinje da teče od poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je prihvaćena deklaracija za stavljanje u slobodan promet, odnosno izvozna deklaracija. 
  2. u slučaju robe stavljene u slobodan promet bez plaćanja carine ili sa smanjenom stopom carine zbog njene upotrebe u posebne svrhe, rok počinje da teče od poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je okončan carinski nadzor nad tom robom. 
  3. u slučaju robe stavljene u drugi carinski postupak ili u slučaju robe u privremenom smeštaju, rok počinje da teče od poslednjeg dana kalendarske godine u kojoj je okončan carinski postupak, odnosno privremeni smeštaj
Kada su u pitanju rokovi čuvanja isprava, treba imati u vidu da su i carinski organi dužni da čuvaju isprave, a u skladu sa utvrđenim pravilima.  

Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft