Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

13.
april
2021.
Carina

Carinski i fiskalni aspekt izvoza


Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od15.3.2021. god.)

Bez obzira na činjenicu da se u rubrici 2 JCI za izvoz nalazi izvoznik − lice koje je nosilac dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme, a koji ne mora biti proizvođač, odnosno vlasnik predmetne robe, po konkretnoj JCI za izvoz se može utvrditi da je predmetna roba izvezena, tj. istupila je sa teritorije Republike Srbije.

Uz JCI se prilažu sve isprave neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje, što, u konkretnom slučaju, znači da uz JCI za izvoz mora biti priložena, između ostalog, i dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme, koja se upisuje u rubriku 44 te JCI, u skladu sa Pravilnikom. Pomenuta dozvola, koja se popunjava u skladu sa Pravilnikom o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme, u rubrici 1 sadrži podatke o izvozniku, u rubrici 16 podatke o proizvođaču, a u rubrici 18 podatke o vlasniku robe.

Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2021
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft