Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23.
april
2021.
Carina

Carinski dug


Uprava carina je sačinila Akt 148-I-030-01-113/2021 od 21.04.2021. godine, u formi smernica za postupanje carinskog organa u postupku utvrđivanja carinskog duga i to na osnovu Smernica EU po predmetnom osnovu radi lakšeg praćenja i razumevanja odredaba carinskih propisa koje bliže uređuju carinski dug.
 
Ovaj akt ne predstavlja izvor prava, već je isključivo vrsta objašnjenja za sve učesnike u carinskom postupku
 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft