Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
april
2021.
Carina

Carinski aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme


Carinski aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00046/2021-17 od 25.01.2021. god.)

Dozvolu za izvoz robe od nadležnog ministarstva traži komisionar, a u rubrici 18  te dozvole naveden je vlasnik robe.

Imajući u vidu odredbe Uredbe i Pravilnikau rubrici 2 JCI za izvoz treba da bude upisan komisionar. U prilog ovome je i činjenica da je članom 3. Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme izvoznik definisan kao pravno lice ili preduzetnik, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije upisano u Registar lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći: 
  1. u čije ime se vrši izvoz, odnosno lice koje, u vreme kada je dozvola izdata ima zaključen ugovor sa primaocem robe u drugoj državi i ovlašćenje da odluči o slanju robe izvan carinskog područja Republike Srbije. Ako ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe izvan carinskog područja Republike Srbije;
  2. koje donosi odluku o prenosu, omogućava prenošenje ili čini dostupnim softver ili tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije uključujući prenos faksom, telefonom, elektronskom poštom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan Republike Srbije.
Bez obzira na činjenicu što se u rubrici 2 JCI za izvoz nalazi izvoznik − lice koje je nosilac dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme, a koji ne mora biti proizvođač, odnosno vlasnik predmetne robe, po konkretnoj JCI za izvoz se može utvrditi da je predmetna roba izvezena, tj. istupila je sa teritorije Republike Srbije.

Takođe, napominjemo da se uz JCI prilažu sve isprave neophodne za primenu propisa kojima je uređen carinski postupak za koji se roba prijavljuje, što, u konkretnom slučaju, znači da uz JCI za izvoz mora biti priložena, između ostalog, i dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme, koja se upisuje u rubriku 44 te JCI, u skladu sa Pravilnikom. Pomenuta dozvola, koja se popunjava u skladu sa Pravilnikom o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme u rubrici 1 sadrži podatke o izvozniku, u rubrici 16 podatke o proizvođaču, a u rubrici 18 podatke o vlasniku robe.
Izvor:  Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, mart 2021 
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft