Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

23. april 2019. Carinski prekršaji Naknadna kontrola i prekršajna odgovornost
22. april 2019. Bezbednost hrane Vrste hrane i način vršenja kontrole
20. april 2019. Carinska tarifa Smanjenje carinskih dažbina
19.
mart
2019.
Logistika i spedicija

Zaštićene vrste divlje flore i faune


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 013 od 28.02.2019.godine, objavljena je Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2019. godini

Na osnovu člana 8. stav 4. Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore i člana 92. stav 2. Zakona o zaštiti prirodeovde. Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadležan upravni organ za Konvenciju o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) u Republici Srbiji, odlučuje o postupanju sa privremeno zadržanim, privremeno oduzetim, trajno oduzetim i napuštenim primercima divljih vrsta, sa kojima je postupano suprotno odredbama CITES konvencije i Zakona o zaštiti prirode

Roba koja je predmet trajnog oduzimanja zbog carinskog prekršaja, kao i roba koja se ustupa u korist države, kada sadrži žive ili mrtve primerke divljih vrsta, njihove delove, derivate ili proizvode od istih, podleže odredbama Zakona o zaštiti prirode i ne može biti predmet javne prodaje ili uništavanja bez prethodnog donošenja zvanične odluke Ministarstva zaštite životne sredine.
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 018 od 09.03.2018.godine, objavljena je Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2018. godiniovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj L271 od 20.10.2017 objavljena je Uredba Komisije (EU) 2017/1915 o zabrani unošenja primeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Unijuovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 063 od 06.03.2017.godine, objavljen je Pravilnik o troškovniku zbrinjavanja oduzetih primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrstaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 017 od 06.03.2017.godine, objavljena je Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godiniovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj L 21 od 26.01.2017.godine, objavljena je Uredba Komisije (EU) 2017/128 o izmeni Uredbe Veća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njimaovde
 
Uredba Komisije (EU) 2017/160 o izmeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njimaovdeCommercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft