Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
jun
2020.
Bezbednost hrane

Odložena primena Pravilnika o voćnim sokovima do 01.01.2021.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 84 od 12.06.2020 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu.

 

Novi pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim  proizvodima će zabraniti dodavanje šećera voćnim sokovima.

 

Ovim pravilnikom utvrđuje se minimalni zahtevi kvaliteta za voćne sokove i srodne proizvode, uključujući i koje voće može da se koristi kao sirovina, propisani su njihovi minimalni udeli, sastojci koji mogu da se dodaju, tehnološki postupci proizvodnje, metode za ispitivanje kvaliteta proizvoda, kao i zahtevi za označavanje proizvoda.

 

Za potrebe ovog pravilnika, paradajz se svrstao u kategoriju voća.


U delu pravilnika koji se odnosi na dozvoljene sastojke, uvedena su i nova pravila iz Direktive 2012/12/EU, kao što su ona koje se odnose na dodavanje šećera, koji više nije dozvoljen u voćnim sokovima, voćnim sokovima od koncentrisanog voćnog soka i voćnim sokovima u prahu


Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvodaovde 
Pravilnik je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine, osim člana 10. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i odredaba ovog pravilnika koje se odnose na proizvode od paradajza koje se primenjuju od 31. decembra 2021. godine.

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 029 od 19.04.2019 godine, objavljen je Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane.Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dva podzakonska akta koji uređuju oblast konditorske industrije posebno proizvode kakaa, čokoladne proizvode, kao i proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima.

 

Pravilnici su objavljeni u  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 024 od 1.4.2019 godine.

  • Pravilnikom o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za lјudsku upotrebu utvrđenje su definicije i zajedničkih pravila u odnosu na sastav, proizvođačku specifikaciju, pakovanje i označavanje kakaa i čokoladnih proizvoda, koje postoje na zajedničkom tržištu EU kako bi se osiguralo njihovo slobodno kretanje unutar zemalja CEFTA, kao i zemalja članica EU.
  • Pravilnikom o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima utvrđenje su definicije i pravila u za proizvode koje nisu definisane na EU nivou, ali su veoma značajni na domaćem tržišu, kao i na tržištima regiona, posebno uzimajući u obzir da je konitorska industrija jedna od najvažnijih grana prehrambene industrije sa godišnjom proizvodnjom oko 150.000 tona proizvoda i prosečnom godišnjem vrednošću izvoza oko 145 miliona US dolara.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 007 od 06.02.2019 godine, objavljen je Pravilnik o kvalitetu jaja.

Donošenjem ovog pravilnika uspostavljaju se novi zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja, uslovi kvaliteta u odnosu na veličinu i izgled jaja, način držanja i ishranu koka nosilja, kao i  uslovi za objekte koji se bave sabiranjem i pakovanjem jaja, usklađeni sa Uredbom (EZ) br. 589/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. juna  2008. godine o standardima za obeležavanje i stavljanje u promet jaja i njenom sprovedbenom Uredbom EC, br. 1234/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 22. septembra 2007. godine,  o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta.

 

Cilj donošenja ovog pravilnika jeste osiguranje višeg stepena bezbednosti i kvaliteta jaja, kao i stvaranja uslova za nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA.U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 18.07.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testeninaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 20.04.2018 godine, objavljen je Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodimaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 106 od 24.11.2017.godine, objavljeni je Pravilnik o kvalitetu sirovog mlekaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 29.09.2017.godine, objavljeni su sledeći pravilnici:

  • Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pićaovde
  • Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebuovde


U "Službenom listu Evropske unije" broj  C 327 od 29.09.2017.godine, objavljeno je Obaveštenje Komisije EU o primeni zakonodavstva EU-a o hrani i zaštiti potrošača po pitanju različitog kvaliteta proizvoda – Konkretni slučaj prehrambenih proizvodaovdeU Narodnim novinama broj 79/2017 od 11.08.2017. godine, objavljena je izmena Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima.ovde 

Ministarstvo poljoprivrede izmenilo je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Izmena se odnosi na naknadu za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima te iznosi 90,00 kuna za svaku pojedinu vrstu voća i povrća u okviru jedne kontrole koje provode poljoprivredna i fitosanitarna inspekcija. Pravilnik će biti objavljen u petak, 11. avgusta 2017. u Narodnim novinama br. 79/2017.   

 

Sa susjednim državama je dogovoreno da se od petka u potpunosti normaliziraju kontrole na granicama. Nadalje, analizirat će se cene naknada inspekcijskog nadzora u okruženju kako bismo osigurali zaštitu potrošača i konkurentan položaj poljoprivrednika na način koji neće ometati trgovinsku razmjenu.

 

Uskoro očekujemo i sastanak na temu korištenja agrohemijskih sredstava koja nemaju odobrenje za upotrebu u Evropskoj uniji, kako bi se poljoprivredni proizvođači iz susednih zemalja što kvalitetnije i brže prilagodili EU pravilima. Zaštita potrošača će biti prioritet Ministarstva poljoprivrede, a inspekcijski nadzor voća i povrća provodit će se istim intenzitetom.

 

Svaka pošiljka voća i povrća koja se uvozi u Hrvatsku mora i dalje biti u skladu s opšim tržišnim  standardima – neoštećena, zdrava, čista, ne prezrela te ispravno označena, a stanje plodova mora biti takvo da izdrži prijevoz i rukovanje kako bi na odredište stiglo u zadovoljavajućem stanju: bez štetnika, stranog mirisa ili vlažnosti.  U Narodnim novinama broj 69, od 14. jula 2017. godine objavljen je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima kojim se propisuju uslovi uvoza i izvoza voća i povrća te način sprovođenja inspekcijskog nadzora i kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama« odnosno u subotu 15. jula 2017. >>>

 

Prema odredbama ovoga Pravilnika fitosanitarni inspektori će provoditi inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća u skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011 i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1333/2011 i izdavanje certifikata za voće i povrće.

 

Novina u odnosu na dosadašnji Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće je uvođenje inspekcijskog nadzora i kontrole većeg broja vrsta voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja nego do sada. Prema odredbama novoga Pravilnika, fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede kontrolisće i voće i povrće koje se uvozi iz trećih zemalja, a koje podleže samo opštem tržišnom standardu, a to su:  trešnja, višnja, malina, kupina, ribizla, borovnica, brusnica, aronija, lubenica, dinja, tikvice, krastavac, patlidžan, kupus glavati (beli i crveni), kelj, cvetača, luk (crveni i srebrenac), poriluk, mrkva i celer korjenaš.  

 

Inače, sve vrste voća i povrća moraju biti u skladu s opštim tržišnim standardom, dok određene vrste voće i povrća zbog svoje specifičnosti podježu i posebnim tržišnim standardima – to su: jabuke, agrumi, kivi,  lisnata salata, endivija kovrčavog i ravnog lista, breskve i nektarine, kruške,  jagode, slatke paprike, stolno grožđe i paradajz. Dakle, svo voće i povrće koje nije obuhvaćeno posebnim tržišnim standardima mora biti u skladu s opštimim tržišnim standardom.

 

Novim Pravilnikom uvodi se još jedna novost - naknada za inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima prilikom uvoza iz trećih zemalja od sad iznosi 2.000,00 kuna za svaki obavljen inspekcijski nadzor ili kontrolu i svaku pojedinu vrstu voća i povrća. Do sada je naknada za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima iznosila 90,00 kunaU "Službenom listu Evropske unije" broj L 165 od 28.06.2017.godine, objavljena je Uredba Komisije broj 2017/1142 o izmeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga porekla koja podleže povećanom nivou službenih kontrola uvozaovde


Uredbom je propisana učestalost  od 10% fizičkih i identifikacijskih pregleda (kontrole) malina poreklom iz Srbije, na Norovirus, - zamrznute malina iz tar.podbrojebe 0811 20 31, 0811 20 11 i 0811 20 19.U "Službenom listu Evropske unije" broj L 327 od 02.12.2016.godine, objavljena je Uredba Komisije broj 2016/2107 o izmeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 u pogledu popisa hrane za životinje i hrane neživotinjskoga porekla koja podleže povećanom nivou službenih kontrola uvozaovde
 

Uredbom je propisana učestalost kontrole malina poreklom iz Srbije, na Norovirus, i to na 10% - zamrznute malina iz tar.podbrojebe 0811 20 11 i 0811 20 19.Uprava carina je objavila svoj akt broj 148-11-483-20-102/3/2016 od 21.11.2016. godine, kojim je objedinjen spisak graničnih prelaza preko kojih se mogu izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke sredstava za zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, oplemenjivača zemljišta, bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekataovdeUprava za zaštitu bilja objavila je Obaveštenje za sve izvoznike bilja i biljnih proizvoda za područje Ruske Federacijeovde

  • od 1. avgusta 2016 godine  svako pakovanje voća i povrća mora da bude označeno sa informacijama o nazivu proizvoda, zemlji porekla, izvozniku i / ili reeksporteru“;
  • u  rubrici „Dopunska izjava“  potrebno je navesti naziv i adresu preduzeća-proizvođača. U skladu da navedenim, potrebno je da SVI IZVOZNICI HITNO DOSTAVE NADLEŽNIM POLjOPRIVREDNIM SLUŽBAMA SPISAK SA PODACIMA O SOPSTVENIM MESTIMA PROIZVODNjE KAO I SPISAK SA PODACIMA SVOJIH KOOPERANATA (PROIZVOĐAČA), na doc OBRASCU 1  u prilogu ovog dokumenta (izmenjen i dopunjen 15. avgusta 2016.).  Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti overen i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog obrasca službe prosleđuju nadležnom fitosanitarnom inspektoru u cilju kontrole.

Ubuduće svaki zahtev za izdavanje fitosertifikata u prilogu mora sadržati tražene podatke (naziv i adresu proizvođača), kako bi nadležno lice moglo popuniti "dopunsku izjavu".

 

U slučaju neizvršenja navedenih zahteva pošiljke proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom neće dobiti dozvolu za uvoz na teritoriju Ruske Federacije. 


Izmene i dopune obrasca 1.

 

Obaveštenje za sve izvoznike bilja i biljnih proizvoda za područje Ruske Federacije - u  rubrici „Dopunska izjava“  potrebno je navesti naziv i adresu preduzeća-proizvođača. U skladu da navedenim, potrebno je da SVI IZVOZNICI HITNO DOSTAVE NADLEŽNIM POLjOPRIVREDNIM SLUŽBAMA SPISAK SA PODACIMA O SOPSTVENIM MESTIMA PROIZVODNjE KAO I SPISAK SA PODACIMA SVOJIH KOOPERANATA (PROIZVOĐAČA), na doc OBRASCU 1 u prilogu ovog dokumenta (izmenjen i dopunjen 15. septembra 2016.). 

Popunjen obrazac sa navedenim podacima mora biti overen i potpisan od strane odgovornog lica izvoznika. Kopiju popunjenog obrasca službe prosleđuju nadležnom fitosanitarnom inspektoru u cilju kontrole.
 


U "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 068 od 11.08.2016.godine, objavljen je Pravuilnik o o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testeninaovdeU "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" broj 106 od 21.12.2015. godine, objavljeni su sledeći pravilnici:

  1. Pravilnik o metodama ispitivanja sorte lana (Linum usitatissimum L.) radi priznavanja sorteovde
  2. Pravilnik o metodama ispitivanja sorte bele slačice (Sinapis alba L.) i crne slačice (Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch) radi priznavanja sorteovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 094 od 17.11.2015.godine, objavlje je Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesaovde
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft