Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14. novembar 2018. Bezbednost hrane Podsticaji za investicije u opremu
10. novembar 2018. Devizno poslovanje Odluka o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10.
oktobar
2018.
Carina

Uvoz lekova i medicinskih sredstava


Uprava carina je objavila sledeće raspise:

 1. 148-II-483-19-2/5/2018, od 09.10.2018.godine - Uvoz lekova i medicinskih sredstava- Dopuna akta UC broj 148-II-483-19-2/2/2018, od 23.8.2018.godine ovde
 2. 148-02-030-01-380/2017 od 11.09.2017. godine - Objašnjenje u vezi sa primenom člana 215. Carinskog zakona i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde
 3. 148-II-483-19-2/2/2018 od 23.8.2018 - Uvoz lekova i medicinskih sredstava koji se koriste u kliničkom ispitivanjuovde
 4. 148-II-483-01-249/9/2018 od 03.08.2018. godine - Elektronski izdata uverenja o kretanju robe EUR.1 ovde
 5. 148-04-030-01-61/2017 od 6.2.2017 - Dopuna akta Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćajuovde
 6. 148-II-439-03-8/2018 od 23.04.2018. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizamaovde
 7. 148-II-439-03-7/2018 od 20.04.2018. godine - Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcizeovde
 8. 148-II-439-02-12/2018 od 23.04.2018. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 9. 148-I-030-01-21/2018 od 07.02.2018 - Postupak "kućnog carinjenjepri uvozu robeovde
 10. 148-II-483-05-5/2018 od 05.02.2018 - Značaj svrstavanja robe po Carinskoj tarifiovde
 11. 148-II-483-11-3/2018 od 29.01.2018 godine - Pregled cena osnovnih finalnih proizvoda od čelikaovde
 12. 148 - 03 - 030 -01 - 396/9/2017 od 22.01.2018 - Uvoz oštećenog/ havarisanog motornog vozilaovde
 13. 148-11-439-03-18/3/2017 od 25.12.2017. - Akcize po nomenklaturi carinske tarife za 2018.ovde
 14. Novi Obrazac prijave prenosa sredstavaovde
 15. 148-07-483-01-430/4/2014 od 25.12.2017. - Pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2018ovde
 16. 148-II-439-03-18/3/2017 od 25.12.2017. godine- Svrstavanje tečnosti za punjenje elektronskih cigaretaovde
 17. 148-II-483-20-92/4/2017 od 21.12.2017 godine - Informacija o vršenju fitosanitarnog pregleda i izdavanju fitosanitarnog sertifikata prilikom zajedničkih kontrola fitosanitarnih inspektoraovde
 18. 148-II-439-03-20/2/2017 od 22.12.2017. godine - Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markici u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godineovde
 19. 148-II-439-04-5/2017 od 18.12.2017. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksamaovde
 20. 148-II-439-02-28/2017 od 18.12.2017. godine - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostovde
 21. 148-03-030-02-34/6/2017 - Primena člana 6 Carinskog zakonaovde
 22. 148-I- 030-01-492/2017 od 16.11.2017 godine - Uvoz knjiga kao bibliotečke građeovde
 23. 148-I-030-01-481/2017 od 16.11.2017.godine - Carinski postupak u slobodnim zonamaovde
 24. 148-II-353-06-12/2017 od 10.11.2017.godine - Isprava za prekogranični promet zaštićenih divljih vrsta faune i floreovde
 25. 148-I-030-01415/2017 od 03.11.2017.godine - Postupanje sa carinskim obeležjimaovde
 26. 148-II-483-21-3/2017 od 2.11.2017. godine - Obaveštenje o načinu pregleda pošiljaka hrane za životinje i komponenata za pripremu hrane za životinjeovde
 27. 148-03-030-01-427/3/2017 od 31.10.2017. godine - Smeštaj domaće robe u carinsko skladišteovde
 28. 148-II-483-01-292/5/2017 od 10.10.2017.godine - Uvoz sirovina za proizvodnju lekaovde
 29. 148-07-483-01-315/2017 od 27.09.2017. godine - Status ovlašćenog izvoznikaovde
 30. 148-II-439-02-18/5/2017 od 11.09.2017.godine - Poreski tretman dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora,odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezenaovde
 31. 148-I-030-01-432/36/2016 od 29.08.2017. godine - Stavljanje u slobodan promet dobijenog proizvoda koji podleže plaćanju akcize nakon postupka aktivnog oplemenjivanjaovde
 32. 148-02-030-01-380/2017 od 11.09.2017. godine - Primena člana 215. Carinskog zakona i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robomovde
 33. 148-II-439-02-28/3/2017 od 22.05.2017. godine - Sadržina računa za usluge prevoza povezanim sa uvozom dobaraovde
 34. 148-03-483-01-117/5/2017 od 19.05.2017.godine - Uvoz putničkih automobila i drugih motornih vozila posebno izrađenih i namenjenih za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom i postupak za ostvarivanje prava na refundaciju PDV plaćenog pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetomovde
 35. 148-II-483-02-3/2017 od 14.04.2017.godine - Poresko oslobođenje kod privremenog uvoza prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari od 01.04.2017.godineovde
 36. 148-11-483-25-7/4/2015 od 06.11.2015. godine - Primena tačke 8. Odluke o određivanju roba za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih ispravaovde
 37. 148-07-483-01-430/3/2014 od 28.12.2016. godine - Pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2017. godiniovde
 38. 148-04-030-13-3/2015 od 26.01.2015. godine - Objašnjenje za primenu sistema TIRovde
 39. 148-18-433-01-2313/2016 od 29.11.2016. - Instrukcija o postupku podnošenja, prihvatanja, evidentiranja, kontrole, praćenja i povraćaja garancije za naplatu carinskog duga u Upravi carinaovde
 40. Zahtev za overu garancijeovde
 41. Instrukcija Ministra finasnija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog dugaovde
 42. 148-11-483-25-6/2016 od 05.08.2016. - Procedura uvoza, odnosno izvoza lekova shodno Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancamaovde
 43. 401-00-01716/2016-17 od 18.07.2016. godine - Instrukcija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog dugaovde
 44. 148-04-030-13-3/4/2015 od 10.06.2016. - Popunjavanje talona TIR karnetaovde
 45. 148-I-030-01-359/2016 od 11.07.2016. godine - Carinski postupci sa naftom i derivatima nafteovde
 46. 148-04-30-01-238/201 od 28.4.2016. godine - Prevoz robe visokog rizika u elektronskoj tranzitnoj deklaraciji za zajednički tranzitni postupakovde
 47. 148-I-030-01-195/2/2016 od 13.04.2016 - Dopuna objašnjenja za uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagačaovde
 48. 148-I-030-01-97/3/2016 od 14.03.2016 -  Objašnjenje za uvoz opreme koja predstavlja ulog stranog ulagačaovde
 49. 148-03-030-03-12/4/2015od 31.03.2016. godine - Snabdevanje naftom i derivatima nafte za sopstvene potrebeovde
 50. 148-I-030-01-460/30/2015 od 31.03.2016. godine - Postupak aktivnog oplemenjivanja tečnog naftnog gasaovde
 51. 148-03-030-01-146/2/2016 od 23.03.2016. godine - Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištaovde
 52. 148-I-030-01-120/3/2016 od 17.03.2016. godine - Primena člana 218. stav 1. tačka 1. Carinskog zakonaovde
 53. 148-11-483-19-8/16/2015 od 29.2.2016. - Uvoz rezervnih delova za medicinska sredstvaovde
 54.  148-11-483-20-13/2/2016 od 25.02.2016.godine - Promena u proceduri kontrole hrane, koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije shodno Zakonu o zdravlju bilja i shodno Zakonu o bezbednosti hrane, koji su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 41/2009ovde
 55. 148-07-483-01-344/2015  od 24.12.2015. godine - Instrukcija o upravljanju tarifnim kvotamaovde
 56. 148-06-483-01-430/2/2014 od 28.12.2015. godine - Pregled zakonskih osnova za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u 2016. godiniovde
 57. 148-II-439-03-19/2015 од 21.12.2015 godine - Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizamaovde
 58. 148-II-439-02-23/2015 од 05.10.2015 godine - Primena Zakona o izmena i dopunama Zakona o PDVovde
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft