Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

20. mart 2020. Spoljna trgovina Ukinuta zabrana izvoza brašna
18. mart 2020. Pravila o poreklu robe Naknadna kontrola porekla robe
16. mart 2020. Pravila o poreklu robe Primena PEM Konvencije
10.
mart
2020.
PDV

Pravo da se plaćeni PDV odbije kao prethodni porez kada se uvoze rezervne delove


Da li obveznik PDV – serviser kada uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka, ima pravo da plaćeni PDV odbije kao prethodni porez?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-2/2020-04 od14.01.2020. god.)

U slučaju kada obveznik PDV − serviser uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka, obveznik PDV − serviser ima pravo da plaćeni PDV odbije kao prethodni porez ako poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza. 
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2020
 
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft