Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

10. decembar 2018. Carinska tarifa Zakon o Carinskoj tarifi
10. decembar 2018. Carina Republičke administrativne takse
10. decembar 2018. Carina Carinski zakon
PrethodnaSledeća
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19.
novembar
2018.
Bezbednost hrane

Pravilnik o novoj hrani


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 15.11.2018 godine, objavljeni je Pravilnik o novoj hraniovde

Pravilnikom o novoj hrani želi se pomoći inovatorima i privrednim subjektima u stvaranju nove hrane i njeno stavljanje u promet u Republici Srbije, a da se pri tome održi visok nivo bezbednosti potrošača. Osim toga, odredbama pravilnika o zaštiti podataka unaprediti će se zaštita interesa preduzeća koja proizvode nove, inovativne proizvode, a takođe bi trebalo da doprinese potsticanju inovacija u prehrambenom sektoru, stvaranju novih radnih mesta, mogućnosti za rast i razvoj, kao i jačanje konkurentnosti poljoprivedne i prehrambene industrije.

Što je nova hrana?

Nova hrana definsana je kao hrana koja se u EU-u nije konzumirala u znatnoj meri pre 15. maja 1997. (kada su stupili na snagu prvi propisi u području nove hrane). To može biti nova, inovativna hrana ili hrana za čiju se proizvodnju koriste nove tehnologije i proizvodni procesi.  

Nova hrana će biti odobrena za upotrebu samo ako ne predstavlja rizik za javno zdravlje, ako nije nutritivno nepovoljna kao zamena za sličnu hranu, kao i da potrošače ne dovodi u zabludu. Pre odobravanja ona se mora podvrgnuti naučnoj proceni kako bi se utvrdilo da li je bezbedna. Pri odobravanju se utvrđuju uslovi njene upotrebe, takođe se utvrđuju posebni zahtevi za deklarisanje, kao i zahtevi u vezi praćenja nakon stavljanja u promet, ukoliko ima potrebe. 
 


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 016 od 05.03.2018 godine, objavljeni je Pravilnik o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hraneovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 019 od 08.03.2017. godine,  objavljen je Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hraneovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 23 od 02.03.2015.godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina.ovde
Commercium.rsCopyright © 2018, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft