Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

14.
februar
2019.
Logistika i spedicija

Povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva EU - BREXIT


Prema sadašnjoj situaciji o pregovorima Ujedinjenog Kraljevstva iz članstva Evropske unije (EU) povlačenje će se sprovesti bez međusobnog sporazuma, što u području prekograničnog robnog prometa i carinskog poslovanja znači sledeće:

Od 30.03.2019. u 00:00 časova, Ujedinjeno Kraljevstvo prestaje biti deo Carinske unije EU pa se uspostavlja carinski nadzor na spoljnoj granici EU prema Ujedinjenom Kraljevstvu. U skladu s tim, robna razmena s Ujedinjenim Kraljevstvom vršiće će se uz primenu carinskog zakonodavstva, odnosno primenu mera carinskog nadzora i carinskih postupaka.

a) Robni promet-iznošenje roba iz EU

Robe Unije (tzv. domaće robe) koja će se otpremati kupcima u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon 30.03.2019. u 00:00 sati biće predmet carinskog nadzora i carinskih postupaka, što znači da će za te robe biti obvezno podnošenje izvozne deklaracije (i seta sigurnosno-zaštitnih podataka). To se odnosi i na robe Unije koje budu otpremljene pre stupanja na snagu povlačenja, a pristignu na spoljnu granicu EU nakon povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva.

Robe koje nemaju status robe Unije (tzv. strane robe) otpremaće se kupcima u Ujedinjenom Kraljevstvu primenom postupka tranzita Unije (do odredišne ispostave na spoljnoj granici Unije – npr. u Francuskoj, Belgiji...) ili postupka zajedničkog tranzita (do odredišne ispostave na području Ujedinjenog Kraljevstva uz uslov da Ujedinjeno Kraljevstvo u međuvremenu pristupi Konvenciji o zajedničkom tranzitu, a korisnik postupka tranzita osigura odgovarajuću garanciju za postupak zajedničkog tranzita valjano i na području Ujedinjenog Kraljevstva, kao zemlje zajedničkog tranzita) ili postupka ponovnog izvoza kada je to propisano carinskim zakonodavstvom EU;

b) Robni promet – unošenje roba u EU

Sve robe koje će nakon 30.3.2019. u 00:00 sati pristići iz Ujedinjenog Kraljevstva na spoljnu granicu EU (s ciljem unosa u EU) smatraće se robom koja nema status robe Unije i u skladu sa tim će biti predmet carinskog nadzora. To između ostalog znači, da će se ta roba u postupku tranzita Unije otpremati do željenih odredišta u bilo kojoj državi članici EU, gde će biti stavljena u neki od carinskih postupaka;  

c) Stope carine

Na robe koja se nakon 30.03.2019. unosi iz Ujedinjenog Kraljevstva na carinsko područje EU-27, primjenjivaće se Uredba 2658/87 (Zajednička carinska tarifa, ZCT) odnosno stope carine za treće zemlje;

d) Zabrane i ograničenja

Na robe koja će se unositi u carinsko područje EU iz Ujedinjenog Kraljevstva ili iznositi iz EU prema Ujedinjenom Kraljevstvu primjenjivaće se zabrane i ograničenja shodno važećem EU zakonodavstvu i nacionalnom zakonodavstvu odnosne države članice;

e) Poreklo robe i primena preferencijala

Od 30.3.2019. u 00:00 sati ne postoji sporazum o slobodnoj trgovini (FTA) između EU i Ujedinjenog Kraljevstva, pa nema preferencijalne trgovine između EU i Ujedinjenog Kraljevstva. Od toga dana, Ujedinjeno Kraljevstvo postaje treća zemlja i na nju se prestaju primjenjivati EU povlašćeni trgovinski aranžmani s trećim zemljama (FTA, GSP);
 
f) Putnički promet

Putnički promet s Ujedinjenim Kraljevstvom odvijaće se na način propisan carinskim zakonodavstvom i istovetan je onom sa bilo kojom trećom zemljom.

Izvor: Dostupne informacije nadležnih organa EU;

Uredio:
A.Pajić 
 
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft