Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

26.
novembar
2019.
PDV

Poreski tretman usluge carinskog zastupanja za postupak privremenog uvoza


Poreski tretman usluge carinskog zastupanja za postupak privremenog uvoza dobara u skladu sa carinskim propisima koju pruža obveznik PDV-a 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00447/2019-04 od 25.10.2019. god.)

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednostovde, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza. S tim u vezi, obveznik PDV koji pruža usluge carinskog zastupanja za postupak privremenog uvoza dobara u skladu sa carinskim propisima, kao radnje i formalnosti koje se preduzimaju pred carinskim organom u toku perioda trajanja postupka privremenog uvoza dobara (što znači do okončanja ovog postupka stavljanjem robe u drugi carinski postupak), a čije je mesto prometa u skladu sa članom 12. Zakona u Republici Srbiji, nema obavezu obračunavanja PDV za promet tih usluga ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2019
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft