Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2.
jul
2019.
PDV

Poreski tretman prometa usluga trgovinskog zastupanja


Poreski tretman prometa usluga trgovinskog zastupanja koje obveznik PDV vrši stranom pravnom licu
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00238/2018-04 od 14.9.2018. god.)

Promet usluga trgovinskog zastupanja koji se vrši pravnom licu sa sedištem u inostranstvu, odnosno stalnoj poslovnoj jedinici tog lica koja se ne nalazi u Republici Srbiji, nije predmet oporezivanja PDV, što znači da se po osnovu pružanja tih usluga PDV ne obračunava i ne plaća.
 


Kada obveznik PDV − privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji pruža usluge posredovanja kod prometa dobara koja se otpremaju iz inostranstva u Republiku Srbiju stranom pravnom licu, tj. licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu kojoj se pruža usluga, mesto prometa tih usluga je mesto u inostranstvu u kojem se nalazi sedište primaoca usluge − poreskog obveznika iz člana 12. Zakona o PDV, odnosno mesto u inostranstvu njegove poslovne jedinice kojoj se pruža usluga. Prema tome, na naknadu za promet predmetne usluge (iznos provizije za posredovanje), PDV se ne obračunava i ne plaća.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft