Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

21.
septembar
2020.
PDV

Poreski tretman isporuke u nizu jednih istih dobara


Poreski tretman isporuke u nizu jednih istih dobara između obveznika PDV 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00513/2020-04 od 28.7.2020. god.)

Kada obveznik PDV ”A” izvrši promet dobara obvezniku PDV “B”, koji su povezana lica u smislu propisa kojima se uređuje porez na dobit pravnih lica, posle čega obveznik PDV “A” dobije porudžbenicu za ista dobra od drugog kupca − obveznika PDV “V”, pa iz razloga što su troškovi isporuke dobara tom drugom kupcu − obvezniku PDV “V” znatno manji ako se dobra isporučuju iz magacina obveznika PDV “B“ nego iz magacina obveznika PDV “A” dođe do vraćanja dobara od strane obveznika PDV “B” obvezniku PDV “A”, pri čemu se vraćanje dobara vrši tako što će obveznik PDV “B” po nalogu obveznika PDV “A” neposredno isporučiti dobra obvezniku PDV “V”, sa aspekta Zakona o o porezu na dodatu vrednost REČ JE O ISPORUCI U NIZU JEDNIH ISTIH DOBARA KOJA PODRAZUMEVA POSTOJANjE DVA PROMETA. Naime, kada se vrši isporuka u nizu jednih istih dobara, kod koje prvi isporučilac prenosi pravo raspolaganja neposredno poslednjem primaocu dobara, svaka isporuka u nizu smatra se posebnom isporukom, tj. posebnim prometom dobara.

Prema tome, u konkretnom slučaju promet dobara izvršio je obveznik PDV “B” obvezniku PDV “A”, a obveznik PDV “A” obvezniku PDV “V”.
Izvor: Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun - avgust 2020
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft