Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
jun
2019.
Akcize

Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari u slučaju kada privredno društvo račun o nabavci derivata nafte plaća banci sa kojom ovlašćeni distributer ima ugovor o zalozi na potraživanjima 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00236/2019-04 od 16.5.2019. god.)

Kada kupac − krajnji korisnik nabavlja derivate nafte, koje koristi u transportne svrhe za prevoz lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, a račun o nabavci derivata nafte plaća banci na osnovu ugovora o zalozi na potraživanjima, prema našem mišljenju, kupac − krajnji korisnik, u ovom slučaju, može uz zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, a radi ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize, da priloži ugovor o zalozi na potraživanjima i izvod iz banke kojim se dokazuje da je račun o nabavci derivata nafte plaćen, kao i da ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom
 
Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe, za prevoz stvari u domaćem saobraćaju, u slučaju kada troškovi prevoza nisu posebno iskazani u računu, a ne postoji ni pismeni ugovor između prevoznika i korisnika prevoza za javni prevoz, već su troškovi prevoza uračunati u cenu građevinskih radova 
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00095/2019-04 od 20.5.2019. god.)

Ukoliko predmetno privredno društvo, koje koristi derivate nafte u transportne svrhe, za prevoz stvari u domaćem saobraćaju, ne poseduje zaključene pismene ugovore za prevoz stvari u domaćem saobraćaju, ali poseduje tovarni list ili otpremnicu za prevoz stvari u domaćem saobraćaju, a troškove prevoza uračunava u cenu građevinskih radova, prema našem mišljenju, ima pravo na refakciju plaćene akcize, pod uslovom da ispunjava ostale uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft