Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaCarinska tarifaPojednostavljeni postupciCarinski prekršaji
Spoljna trgovinaDevizno poslovanjePDVAkcize
Bezbednost hraneVeterinarska kontrolaSanitarna kontrolaEkologija

Vesti

1. decembar 2022. Spoljna trgovina Zabrana izvoza određenih proizvoda od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Ograničenje izvoza peleta od drveta
1. decembar 2022. Spoljna trgovina Privremena zabrana izvoza EVRO DIZELA EN 590
30. novembar 2022. Carinska tarifa Carinska tarifa za 2023.
21.
oktobar
2022.
Akcize

Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz stvari (tereta) za sopstvene potrebe, u slučaju kada podnosilac zahteva ne poseduje dokument iz evidencije koja je propisana zakonom kojim se uređuje prevoz tereta u drumskom saobraćaju iz razloga što ista nije uspostavljena
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00725/2022-04 od 29.8.2022. god.)

Kada pravno lice odnosno preduzetnik obavlja javni prevoz za koji nije potrebno posedovati licencu, uz zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika, overenu kod javnog beležnika (notara), da obavlja javni prevoz.

U slučaju obavljanja prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, pravno lice odnosno preduzetnik uz zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika, overenu kod javnog beležnika (notara), da obavlja prevoz za sopstvene potrebe.

Uz zahtev za refakciju plaćene akcize, pravno lice odnosno preduzetnik koje obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, odnosno prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju (bez obzira na dozvoljenu masu vozila), podnosi potvrdu jedinice lokalne samouprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove caobpahaja, za svako vozilo kojim je pravnom licu, odnosno preduzetniku dozvoljeno obavljanje prevoza za sopstvene potrebe.

Ukoliko privredni subjekt obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, odnosno prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju (bez obzira na dozvoljenu masu vozila), do uspostavljanja evidencije teretnih vozila na nivou jedinica lokalne samouprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, uz zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi izjavu odgovornog lica u pravnom licu, odnosno preduzetnika, overenu kod javnog beležnika (notara), da obavlja prevoz za sopstvene potrebe. Nakon uspostavljanja evidencije teretnih vozila na nivou jedinica lokalne samouprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove caobpaćaja, uz zahtev za refakciju plaćene akcize biće potrebno da se podnese potvrda jedinice lokalne samouprave, odnosno ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, za svako vozilo kojim je pravnom licu, odnosno preduzetniku dozvoljeno obavljanje prevoza za sopstvene potrebe.

Prema tome, predmetni privredni subjekt IMA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE koje koristi u transportne svrhe ukoliko, pored ostalih propisanih uslova za refakciju plaćene akcize, poseduje overenu izjavu odgovornog lica u pravnom licu da obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, nezavisno od toga što ne poseduje potvrdu za svako teretno vozilo kojom se dozvoljava obavljanje drumskog prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, s obzirom na to da navedena evidencija nije uspostavljena od strane organa koji su nadležni za uspostavljanje iste.

Commercium.rsCopyright © 2022, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft