Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

4.
februar
2021.
Akcize

Ostvarivanje prava na refakciju akcize na derivate nafte


Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz tereta u domaćem saobraćaju, pri čemu je sedište privrednog subjekta na jednoj adresi, a privredno društvo koristi i poslovne prostorije − kancelarije na drugoj adresi koje nije registrovao kao ogranak privrednog društva, a derivate nafte nabavlja na različitim lokacijama u zavisnosti od ugovorenih poslova
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00792/2020-04 od 28.12.2020. god.)

Privredno društvo, koje se bavi drumskim prevozom tereta u domaćem saobraćuju, koje poseduje licencu za prevoz izdatu od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, može da ostvari pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje koristi u transportne svrhe za prevoz robe/tereta, bez obzira što se nabavka naftnih derivata vrši na različitim lokacijama u zavisnosti od ugovorenih poslova, kao i da za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize nije neophodno otvoriti ogranak tj. poslovnu jedinicu na svakoj od adresa, već je potrebno da se u zahtevu za refakciju plaćene akcize, pored ostalih propisanih podataka, navede podatak o nazivu, adresi i mestu sedišta podnosioca zahteva i PIB podnosioca zahteva, a pod uslovom da ispunjava sve druge uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.
IzvorBilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, decembar 2020
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft