Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

19.
januar
2019.
Akcize

Oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje uvoznik prodaje diplomatskim predstavništvima


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 003 od 18.01.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovoraU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 081 od 26.10.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje

 

 U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 084 od 02.11.2018 godine, objavljena je Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevineovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 052 od 06.07.2018 godine,

objavljena je Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevineovde   U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 048 od 22.06.2018 godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijaveovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 030 od 20.04.2018 godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizamaovdeVlada Republike Srbije je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizamaovde

 

Predložene su sledeće izmene i dopune:

 • vrši se usklađivanje tarifnih oznaka nomenklature CT sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu
 • kafa namenjena za krajnju potrošnju koja se uvozi radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima, shodno odredbi člana 19. stav 1. tačka 2) podtač. (1) i (3) Zakona o akcizama, ne mora biti obeležena kontrolnom akciznom markicom u skladu sa propisom koji uređuje obeležavanje navedenih proizvoda kontrolnom akciznom markicom, čime ovaj akcizni proizvod ima isti tretman kao cigarete i alkoholna pića koja se uvoze za navedene svrhe. 
 • propisivanje oslobođenja od plaćanja akcize kafu koju je proizvođač po odobrenju ili na osnovu naloga nadležnog organa uništio, a obeležena je kontrolnim akciznim markicama 
 • propisuje da se akciza ne plaća na derivate nafte, i to na: 
  • tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00,  2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);
  • tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.
 • obveznik ima pravo na umanjenje obračunate akcize u visini iznosa plaćene akcize na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač sam proizvodi, odnosno uvozi, a koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koje se plaća akciza, uključujući i na akcizne proizvode koji su shodno članu 19. Zakona o akcizama oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal. Predlaže se da pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate, odnosno iskazane akcize od strane prethodnog učesnika od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade, čime se svi učesnici koji učestvuju u postupku prometa i proizvodnje kafe stavljaju u ravnopravan položaj.


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 020 od 16.03.2018 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijaveovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 018 od 29.03.2018 godine,  objavljeni su:

 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godiniovde
 • Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godiniovde
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrheovde


Ministarstvo finansija je objavilo Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 01.januara 2018.godineovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 119 od 29.12.2017 godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akcizaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 108 od 01.12.2017 godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pićaovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 106 od 24.11.2017 godine, objavljena je Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevineovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 090 od 06.10.2017 godine, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovoraovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 od 29.09.2017 godine, objavljene su:

 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevinaovde
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akcizaovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 086 od 22.09.2017 godine, objavljeni su:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijaveovde
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnjuovde
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pićaovde


Usklađeni dinarski iznos akciza na cigarete koje sadrže duvanovdeU "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 009 od 10.02.2017 godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pićaovde

Markicom za obeležavanje cigareta obeležavaju se i cigarete koje se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije.


Markicom za obeležavanje alkoholnih pića obeležavaju se i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet na tržište Republike Srbije. U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 007 od 31.01.2017.godine, objavljen je usklađeni dinarski iznos akciza sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godiniovdeU  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 108 od 29.12.2016.godine, objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama >>>


U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 101 od 16.12.2016.godine, objavljeni su sledeći propisi:

 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijaveovde
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnjuovde
 3. Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrheovde


 

U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 070 od 17.08.2016.godine, objavljena je Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevineovde

Vrsta duvanskih prerađevina  Iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene  Iznos minimalne akcize 
Cigarete  217,29 RSD/Pak 133,43 RSD/Pak 
Duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine:     
– rezani duvan  8.620,60 RSD/Kg 4.670,05 RSD/Kg 
– duvan za lulu  11.301,92 RSD/Kg 4.859,83 RSD/Kg 

Minimalna akciza za duvan za žvakanje iznosi 4.670,05 RSD/kg, a minimalna akciza za burmut iznosi 5.800,00 RSD/kg


U  "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 005 od 25.01.2016. godine, objavljeni su:
 1. Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godiniovde
 2. Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godiniovde


U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 103 od 14.12.2015. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akzizamaovde
 
Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što je usaglašavanje predmeta oporezivanja akcizom, i to alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića, čija primena je od 1. januara 2016. godine, te je s tim u vezi neophodno uskladiti važeće odredbe Zakona o akcizama kojima se uređuje oporezivanje alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje ova oblast.

Pored toga, ovim zakonom predlaže se promena iznosa akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. 
 
Akcizeovde
 
Carinska tarifa onlineovde   
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft