Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
HemikalijeBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

2.
april
2019.
Carinska tarifa

Odluke o svrstavanju Komiteta za HS SCO


Odluke o svrstavanju koje donosi Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (WCO Harmonized System Committiee, HS komitet SCO), a koje kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/87, 14/91 i „Službeni list SRJ”, broj 2/97) potvrdi Svetska carinska organizacija, su u skladu sa članom 3a Zakona o Carinskoj tarifi, obavezne su za primenu i objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 
 
Odluke su dostupne na sajtu Svetske carinske organizacije (WCO – World Customs Organization)
U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 024 od 1. aprila 2019. godine objavljene su odluke o svrstavanju robe koje su donete na 62. zasedanju HS komiteta SCO, koje je održano u septembru/oktobru 2018. godine
 
Odluke sadrže tarifne brojeve i tarifne podbrojeve (četvorocifrene ili šestocifrene tarifne oznake) sa opisom konkretne robe i osnovom za svrstavanje (osnovna pravila, napomene uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve), ali bez navođenja i objavljivanja trgovačkog naziva robe. U narednoj tabeli dat je skraćeni pregled svrstane robe. Odluke sa 62. HS komiteta SCO se odnose na 37 proizvoda. 


Svetska carinska organizacija (SCO) je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz marta 2018 godine
Ove odluke su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 056 od 18.07.2018 godine.

Komentar 

U skladu sa članom 3a Zakona o Carinskoj tarifiovde odluke o svrstavanju koje donosi Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije (WCO Harmonized System Committiee -HS komitet SCO), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu i objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

Odluke su dostupne na sajtu Svetske carinske organizacije (WCO - World Customs Organization)ovde

U "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 056/2018 od 18.7.2018. godine objavljene su odluke o svrstavanju robe koje su donete na 61. zasedanju HS komiteta SCO, koje je održano u martu 2018. godineovde

Odluke sadrže tarifne brojeve i tarifne podbrojeve (četvorocifrene ili šestocifrene tarifne oznake) sa opisom konkretne robe i osnovom za svrstavanje (osnovna pravila, napomene uz odeljke, glave i tarifne podbrojeve), ali bez navođenja i objavljivanja trgovačkog naziva robe. U narednoj tabeli dat je skraćeni pregled svrstane robe. Odluke sa 61. HS komiteta SCO se odnose na 22 proizvoda. Kompletan tekst Odluka o svrstavanju može se pogledati u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

Od posebnog značaja za Republiku Srbiju su odluke koje se odnose na metlice brisača i prazne elektro ormane (kabinete za smeštaj elektro opreme/kablova i mernih uređaja), koji su bili predmet mnogobrojnih drugostepenih postupaka u vezi sa obavezujućim obaveštenjima o svrstavanju i naknadnim kontrolama u prethodnom periodu. 

Odluke o svrstavanju HS komiteta SCO objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. Do sada su objavljene Odluke koje su donete od 23. do 61. zasedanja HS komiteta SCO, odnosno u periodu od 1989. do marta 2018. godine.

Odluke su obavezne za primenu u Republici Srbiji od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 


Svetska carinska organizacija (SCO) je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz oktobra 2017 godineovde

Ove odluke su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 034 od 04.05.2018 godine.
 
Obavezujuće za sve potpisnice Konvencije i carinske administracije država potpisnica dužne su da primenjuju ove odlukeovde


Svetska carinska organizacija (SCO) je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz marta 2017. godineovde

Ove odluke o svrstavanju robe objavljene su u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 068 od 11.07.2017.godineovde
 
Obavezujuće za sve potpisnice Konvencije i carinske administracije država potpisnica dužne su da primenjuju ove odluke.
 
U  "Službenom listu Evropske unije" broj C 372 od 01.11.2017 godine, objavljeno je Obaveštenje Evropskog parlamenta i Veća u vezi sa odlukama koje se odnose na obavezujuća obaveštenja, a koje donose carinski organi država članica u pogledu svrstavanja robe po Carinskoj tarifiovde


Svetska carinska organizacija (SCO) je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz oktobra 2016. godineovde

Ove odluke su obavezujuće za sve potpisnice Konvencije i carinske administracije država potpisnica dužne su da primenjuju ove odluke.

Odluka o svrstavanju robe i Dopuna liste odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 58. zasedanju objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 038 od 21.04.2017. godine.


Svetska carinska organizacija (WCO) je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz marta 2016. godine >>>

Ove odluke su obavezujuće za sve potpisnice Konvencije i carinske administracije država potpisnica dužne su da primenjuju ove odluke.

Odluka o svrstavanju robe i Dopuna liste odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 57. zasedanju objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 073 od 31.08.2016.godine.


Svetska carinska organizacija (WCO) je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz septembra 2015. godine >>>
 
Ove odluke su obavezujuće za sve potpisnice Konvencije i carinske administracije država potpisnica dužne su da primenjuju ove odluke.

Ove odluke o svrstavanju su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 033 od 01.04.2016.godine

U "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 088 objavljena je Dopuna liste odluka o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem na svom 56. zasedanju (septembar 2015. godina) >>>


Svetska carinska organizacija je objavila odluke o svrstavanju Komiteta za Harmonizovani sistem iz marta 2015. godine >>>
 
Ove odluke su obavezujuće za sve potpisnice Konvencije i carinske administracije država potpisnica dužne su da primenjuju ove odluke.

Ove odluke o svrstavanju su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 062 od 14.07.2015.godine
Commercium.rsCopyright © 2019, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft