Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

16.
mart
2021.
Carinska tarifa

Obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe - februar 2021


Uprava carina je u februaru 2021.godine, donela sledeća obavezujuća obaveštenja o svrstavanju (OOS):

 
 tar.podbroj Opis robe Perid važenja
1511909900 Rafinisani, beljeni i dezodorisani palmolein (tečna frakcija palminog ulja), u obliku transparentne, delimično očvrsnute tečnosti žute boje. Proizvod se dobija sledećim postupkom: 1. sirovo ulje dobijeno iz pulpe plodova afričke uljane palme (Elaeis guineensis) se podvrgava rafinaciji, beljenju i dezodorisanju; 2. dobijeno rafinisano, beljeno i dezodorisano palmino ulje se frakcioniše, pri čemu se izdvaja palmolein, koji se zatim pakuje u prodajnu ambalažu. Koristi se za ljudsku ishranu. Isporučuje se u plastičnoj kanti zapremine 25 l. 11.02.2021.  - 11.02.2024.
2208906900 Alkoholno piće – biter, smeđe boje, specifičnog mirisa i izraženog gorkog ukusa koji potiče od aromatičnog bilja, zapreminske alkoholne jačine 32,0% vol. Proizvod se dobija od rafinisanog etil alkohola, koji se razblažuje dodavanjem demineralizovane vode, nakon čega se dodaju macerat aromatičnog bilja (Gentianae radix, Angelicae radix, Absinthy herba), šećer, stabilizator (glicerol E422) i boja (karamel). Sve navedene komponente se mešaju, nakon čega se vrši filtriranje i punjenje ambalaže. Isporučuje se u staklenim bocama zapremine 0,1 l i 1 l. 11.02.2021.  -  11.02.2024.
3004500010 Proizvod u obliku tečnosti koji sadrži: 0,15 % po masi natrijum hijaluronata, 2 % po masi dekspantenola, natrijum hlorid, natrijum citrat, limunsku kiselinu i vodu za injekcije. Koristi se za podmazivanje, negovanje i vlaženje površine oka usled sindroma suvog oka ili mehaničkih povreda. Isporučuje se u pakovanju za prodaju na malo zapremine 10 ml. 11.02.2021. -  11.02.2024.
3402901090 Površinski aktivan preparat na bazi natrijum dokuzata, u obliku tečnosti žute boje. Koristi se u postupku proizvodnje fosforne kiseline, kao sredstvo za odstranjivanje pene. Isporučuje se u tzv. "IBC kontejnerima" neto mase 1000 kg. 03.02.2021. - 03.02.2024.
3824999290 Proizvod u obliku bezbojne do žuto-zelene tečnosti, koji sadrži: natrijum diizobutilditiofosfinat (CAS br. 13360-78-6), natrijum diizopropilditiofosfat (CAS br. 27205-99-8), triizobutilfosfin sulfid (CAS br. 3982-87-4) i vodu. Koristi se u postupku proizvodnje fosforne kiseline, kao sredstvo za uklanjanje teških metala. Isporučuje se u tzv. "IBC kontejnerima" neto mase 1100 kg. 03.02.2021. - 03.02.2024.
3911909900 Rastvor polietilenimina (CAS br. 106899-94-9) u vodi, u obliku bezbojne do svetložute umereno viskozne tečnosti. Koristi se u postupku proizvodnje fosforne kiseline, kao sredstvo protiv stvaranja kamenca. Isporučuje se u tzv. "IBC kontejnerima" neto mase 1000 kg. 03.02.2021. - 03.02.2024. 
7326909800 Proizvod izrađen od trake pocinkovanog čeličnog lima savijenog u obliku valjka sa nespojenim ivicama prema tehničkom crtežu 133-1030039: prečnik ø 28,5 mm, visina 28 mm, tzv. "omotač kućišta elektromotora". Na spoljašnoj strani nalazi se udubljenje približnog oblika kvadra stranice 2,4 mm x 1,9 mm x 0,9 mm (prema tehničkom crtežu). Izrađen je od pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,5 mm (standard EN 10346 DX54D+Z100MB). Koristi se za prigušenje magnetnog polja iz unutrašnjosti elektromotora. Namenjen je za ugradnju u modele ETM - 300 elektromotora oznake: 1999 - 1031055EN/RS. 03.02.2021. - 03.02.2024. 
8433205000

Proizvod tzv. „motokosačica” dimenzija približno dužine 1550 mm, visine 1080 mm, mase bez priključaka 95 kilograma. Sastoji se od: - jednoosovinskog traktora na dva točka, kao pogonske mašine (OOS broj 3665-1/2021), i - kosionog priključka (OOS broj 3665-2/2021), od kojih se svaki svrstava u svoju odgovarajuću tarifnu oznaku. 

Predmet ovog OOS je proizvod izrađen od čelika, mase 56 kilograma tzv. „kosačica”, bez motora, konstruisan da se priključi na jednoosovinski traktor. Sastoji se od: - pogonskog mehanizma preko kojeg se vrši prenos snage na izmenljivi deo – rezni uređaj, i - reznog uređaja sa metalnom zaštitom reznog dela. Tehničke karakteristike reznog uređaja su: širina zahvata 1,3 m, broj noževa/ broj duplih prstiju na reznoj letvi 17/ 12. Koristi se za košenje trave, krmnog i lekovotog bilja i žitarica. Isporučuje se u rastavljenom stanju.

03.02.2021. - 03.02.2024.
8503009900 Prizvod tzv. "čelična laminacija" u obliku kružnog venca koji se sastoji od pet pera u obliku slova "T" visine približno 6 mm, pravilno raspoređenih po obodu kružne ploče sa otvorom u sredini ukupnih dimenzija: spoljašnji prečnik ø 18 mm i unutrašnji prečnik ø 2 mm. Izrađen je od čelične trake debljine 0,5 mm (standard JIS C2552). Koristi se u postupku izrade armature elektromotora presovanjem. Namenjen je za ugradnju u modele ETM - 300 elektromotora oznaka: 1999 - 1031055EN/RS. 03.02.2021. - 03.02.2024.
8504408290 Proizvod u obliku kasete tzv. "LED drajver" dimenzija približno 170 mm x 100 mm x 40 mm i mase približno 1100 g. Radi na principu jednokanalnog AC - DC statičkog konvertera pretvarajući naizmeničnu struju napona 170 V - 264 V u jednosmernu struju napona 90 V - 285 V i jačine 120 mA - 1050 mA. Koristi se kao izvor napajanja za LED svetiljke. Radi u četiri režima jačine nivoa svetlosti sa opsegom osvetljenja od 10 do 100 %. Može se programirati da radi u željenom radnom režimu, direktno u žičnoj vezi koristeći mašinu za automatsku obradu podataka. Ugrađuje se u izvore osvetljenja za gradsku rasvetu, u industrijskim postrojenjima, kod izvora osvetljenja zaštite standardom IP54, kao i za spoljašnje osvetljenje zaštićeno klasom 1 i 2. Namenjeni su za rad u uslovima ekstremne temperature od -40 °C do +55 °C. Ugrađeni temperaturski senzor mu omogućava automatsku zaštitu isključivanjem u slučaju pregrevanja. 11.02.2021. -  11.02.2024.
8529909200 Proizvod dimenzija približno 256 mm x 128 mm x 17 mm i mase približno 0,343 kg tzv. "LED ploča". LED diode ugrađene su u ploču sa štampanima kolima. Odlikuju ga sledeće tehničke karakteristike: razmak piksela 8 mm, rezolucija 32 x 16 piksela, gustina piksela 15625 piksela/m2, osvetljenost 6500 cd/m2. LED ploča, povezana ili nepovezana sa drugim LED pločama, ne može da prikazuje video slike nastale direktno iz izvora video signala, već samo iz signala nastalog iz namenskog video procesora, koji obrađuje signale i raspodeljuje ih na svaki od ukupnog broja LED ploča ugrađenih u tzv. "LED kabinet". Isporučuje se nesastavljen ili sastavljen u obliku "LED kabineta" izrađenog od čelika, koji se sastoji od 18 LED ploča, sastavljenih samo radi testiranja na otpornost na dejstva vlage i prašine (isporučuju se bez video procesora). Isporučuje se nezavisno u odnosu na ostale komponente ili delove kompletnog "LED kabineta". 11.02.2021. -  11.02.2024. 
8537109100 Proizvod u obliku višeslojne ploče sa štampanim kolima dimenzija približno 90 mm x 35 mm i sa ugrađenim različitim aktivnim i pasivnim komponentama (otpornici, kondezatori, tranzistori, induktor, diode i kontaktni elementi) tzv. "kontroler elektromotora. Opremljen je mikrokontrolerom sa programirajućom memorijom. Konstruisan je za upravljanje brzinom elektromotora. Informaciju o brzini elektromotora prima od centralnog računara a zatim preko sistema tranzistorskih prekidača, promenom polariteta na tropolnom strujnom izlazu naizmeničnim prekidanjem strujnih kola vrši upravljanje napajanjem. Na taj način reguliše brzinu obrtanja elektromotora. Namenjen je za ugradnju u modele elektromotora G3 - HP oznake: 1999 - 5YY0841/RS. 03.02.2021. - 03.02.2024. 
8537109800 Proizvod oblika ploče, dimenzija približno 100 mm x 50 mm sa štampanim kolima i ugrađenim aktivnim i pasivnim komponentama (otpornici, kondezatori, tranzistori i kontaktni elementi), bez mikrokontrolera tzv. "štampana ploča sa komponentama". Namenjena je da se preko ulaznih priključaka povezuje sa akomulatorom, sa jedne strane i centralnim računarom, sa druge strane, a radi obezbeđivanja električne energije određene jačine, koja pokreće elektromotor željenom brzinom. Na štampanoj ploči nalaze se tri para tranzistora, koji rade u sistemu promene polariteta na tropolnom strujnom izlazu, naizmeničnim prekidanjem strujnih kola, obezeđujući napajanje elektromotora. Ugrađuje se u elektromotore G3-HP oznaka: 1999 - 5YY0697/RS i 1999 - 5YY0861/RS. 03.02.2021. - 03.02.2024. 
8539299800 Proizvod u obliku inkadescentne sijalice sa vlaknom u balonu izrađenom od stakla visine približno 100 mm i prečnika 56 m. Tehničke karakteristike: tip grla E27, ulazni napon naizmenične struje 24 V AC, snaga 60 W, svetlosni fluks 550 lm, toplo bela boja svetlosti 2700 K, ugao rasipanja svetlosti 360 °, prosečan vek trajanja sijalice 1000 časova, indeks reprodukcije boja veći od 99 (Ra). Sijalica se koristi u niskonaponskim sistemima osvetljenja (24 V). 03.02.2021. - 03.02.2024. 
8701100000

Proizvod tzv. „motokosačica” dimenzija približno dužine 1550 mm, visine 1080 mm, mase bez priključaka 95 kilograma. Sastoji se od: - jednoosovinskog traktora na dva točka, kao pogonske mašine (OOS broj 3665-1/2021), i - kosionog priključka (OOS broj 3665-2/2021), od kojih se svaki svrstava u svoju odgovarajuću tarifnu oznaku.

Predmet ovog OOS je jednoosovinski traktor kojim upravlja čovek, sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije model 6LD400 (jednocilindrični, četvorotaktni), zapremine 395 cm³, snage 6,25 kW sa brojem obrtaja 3000 rpm, zapremine rezervoara za gorivo 4,5 litara. Prenos snage na izmenljivu opremu vrši se preko transmisionog vratila. Opremljen je menjačem sa po jednim stepenom prenosa za kretanje unapred i unazad, maksimalna brzina kretanja 5 km/ h. Koristi se za poljoprivredne radove, naročito za rad na brdsko-planinskim terenima, gde nije moguć pristup traktorske mehanizacije. Na uređaj se može montirati i druga izmenljiva oprema, npr. čeona rotaciona kosačica, trakasti sakupljač - obrtač sena, pumpa za navodnjavanje, daska za sneg, frezer za sneg, koja nije obuhvaćena ovom odlukom. Isporučuje se u rastavljenom stanju zajedno sa dva točka sa pneumaticima (4,00-8) i sa kosionim uređajem (OOS broj 3665-2/2021).

03.02.2021. - 03.02.2024.

Izvor: CEFTA


Na pismeni zahtev zainteresovanog lica carinski organ donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (u daljem tekstu: OOS). 

OOS važe tri godine od dana od kada odluka počinje da proizvodi pravno dejstvo.

 

OOS prestaje da važi pre isteka roka iz člana 23. stav 4. ovog zakona ako više nije u skladu sa propisima, zbog:
  1. donošenja izmena nomenklatura iz člana 41. stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona;
  2. objavljivanja propisa iz člana 42. stav 5. ovog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2021, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft