Login || Izbor jezika: SRP | ENG
CarinaPojednostavljeni postupciCarinski prekršajiCarinska tarifa
PDVAkcizeSpoljna trgovinaDevizno poslovanje
EkologijaBezbednost hraneSanitarna kontrolaVeterinarska kontrola

Vesti

28.
maj
2020.
Carinska tarifa

Obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe


Uprava carina je u aprilu 2020.godine, donela sledeća obavezujuća obaveštenja o svrstavanju (OOS):

 
 tar.podbroj Opis robe Perid važenja
1517909900 Mešani masni namaz, u obliku table mase 2 kg. Proizvod sadrži: biljna ulja i masti (palmino, uljane repice, suncokretovo, od ploda ši drveta i kokosovog oraha), vodu, emulgatore (lecitin suncokreta, mono- i digliceridi masnih kiselina), so, regulator kiselosti (limunska kiselina), antioksidante (askorbil palmitat, tokoferol, estri limunske kiseline, mono- i digliceridi masnih kiselina), konzervans (kalijum sorbat), aromu i boju (beta karoten). Ukupan sadržaj masti u proizvodu iznosi 78%. Koristi se u prehrambenoj industriji. Isporučuje se u kartonskoj kutiji koja sadrži pet komada proizvoda. 30.04.2020 - 30.04.2023
2007101000 Prehrambeni proizvod, pasterizovan, dobijen kuvanjem, fino homogenizovan, sledećeg sastava po masi: 100 % voće (52 % banana, 30 % kruška, 15 % mango i rekonstituisani koncentrat soka limuna). Sadržaj šećera u proizvodu iznosi 13,7 % po masi. Proizvod se isporučuje pripremljen za prodaju na malo, u ambalaži neto mase 100 g, kao hrana pogodna za bebe i malu decu. 30.04.2020 - 30.04.2023
2007109900 Prehrambeni proizvod, pasterizovan, dobijen kuvanjem, fino homogenizovan, sledećeg sastava po masi: 100 % voće (59 % jabuka, 22 % banana, 11 % breskva, 4 % pire od marakuje i 4 % mango) uz dodatak askorbinske kiseline kao antioksidanta. Sadržaj šećera u proizvodu iznosi 12,7 % po masi. Proizvod se isporučuje pripremljen za prodaju na malo, u ambalaži neto mase 90 g, kao hrana pogodna za bebe i malu decu.  30.04.2020 - 30.04.2023
2104200000 Prehrambeni proizvod, pasterizovan, dobijen kuvanjem, fino homogenizovan, sledećeg sastava po masi: 93 % voća (60 % jabuka, 14 % banana i rekonstituisani koncentrat soka jabuke), pirinčani griz, pirinčani skrob i askorbinska kiselina kao antioksidant. Proizvod se isporučuje pripremljen za prodaju na malo, u ambalaži neto mase 190 g, kao hrana pogodna za bebe i malu decu.  30.04.2020 - 30.04.2023
2710194300 Teško ulje dobijeno od prirodnog gasa, u obliku bezbojne, transparentne tečnosti. Proizvod se odlikuje sledećim karakteristikama: gustina na 15°S - 0,7779 g/cm3; viskozitet na 40°S - 2,55 mm2/s, a viskozitet na 100°S - 1,09 mm2/s; indeks viskoziteta - 250; početak atmosferske destilacije je na 174,3 °C, a završetak na 344,3 °C, pri čemu na 250 °C predestiliše 32,9% proizvoda. Proizvod ne sadrži aromatske sastojke, a sadržaj sumpora je manji od 1,0 mg/kg (0,0001%). Koristi se kao zamena za konvencionalno "dizel gorivo" dobijeno od nafte. Isporučuje se u cisternama. NAPOMENA: Karakteristike proizvoda su određene od strane Carinske laboratorije, pri čemu su parametri atmosferske destilacije utvrđeni primenom metode ASTM D86 (ISO 3405), gustina primenom metode SRPS ISO 12185, a viskozitet i indeks viskoziteta primenom metode ASTM D7042. Pomoću infracrvene (IR) spektroskopije nije utvrđeno prisustvo aromatskih sastojaka.  30.04.2020 - 30.04.2023
2710198100 Teška frakcija nafte koja sadrži alifatične ugljovodonike, u obliku bezbojne, transparentne, viskozne tečnosti. Proizvod se odlikuje sledećim karakteristikama: gustina na 15°S - 0,8681 g/cm3; viskozitet na 40°S - 66,45 mm2/s, a viskozitet na 100°S - 8,93 mm2/s; indeks viskoziteta - 108,5. Parametre destilacije proizvoda nije moguće utvrditi pod atmosferskim pritiskom po standardu ASTM D86 (ISO 3405). Koristi se za podmazivanje kompresora u industrijskim amonijačnim rashladnim postrojenjima. Isporučuje se u ambalaži zapremine 200 l. NAPOMENA: Karakteristike proizvoda su određene od strane Carinske laboratorije, pri čemu je gustina utvrđena primenom metode SRPS ISO 12185, a viskozitet i indeks viskoziteta primenom metode ASTM D7042. Prisustvo alifatičnih ugljovodonika je utvrđeno pomoću infracrvene (IR) spektroskopije. 30.04.2020 - 30.04.2023
3004900091 Proizvod u obliku film tableta bele boje, sa podeonom crtom sa obe strane i sa tzv. "produženim oslobađanjem". Namenjen je za lečenje epilepsije (konvulzivnih napada) kod dece i odraslih i manije kod pacijenata sa tzv. "bipolarnim poremećajem". Jedna tableta sadrži sledeće aktivne komponente: 145 mg valproinske kiseline i 333 mg natrijum-valproata kao i pomoćne supstance: hipromelozu (E4M), hipromelozu (K15M), kalijum acesulfam, silicijum dioksid, natrijum laurilsulfat, dibutilsebakat, bazni butilovani metakrilat kopolimer, magnezijum stearat i titan dioksid (E171). Isporučuje se u pakovanju za prodaju na malo, koje sadrži 30 tableta.  30.04.2020 - 30.04.2023
3307490000 Proizvod tzv. „osvežavač za sudomašineˮ u obliku posebno konstruisanog kućišta od plastične mase kružnog oblika prečnika 7 cm i nastavka u obliku kuke za kačenje. Kućište se sastoji iz dva dela koja se mogu razdvajati. U unutrašnjost kućišta smeštena je posebno oblikovana permeabilna zavarena folija od plastične mase, koja sadrži dva odvojena odeljka ispunjena preparatom u obliku tečnosti, svetlo i tamno plave boje, ukupne zapremine od 4 ml. Preparat u obliku tečnosti koji sadrži eukaliptol, undekanol, dodekanol i geranil acetat. Proizod se isporučuje pripremljen u pakovanje za prodaju na malo i namenjen je da se koristi u unutrašnjosti mašina za pranje sudova, za uklanjanje i neutralisanje neprijatnih mirisa.  30.04.2020 - 30.04.2023
3902300000 Mešavina sa sadržajem po masi 85-90% kopolimera propilena i 10-15% polietilena, sa aditivima, u obliku crnih cilindričnih granula, maksimalne dimenzije približno 3 mm. Proizvod se koristi u automobilskoj industriji, za izradu rebrastih creva postupkom ekstruzije. Isporučuje se u vrećama neto mase 25 kg.  30.04.2020 - 30.04.2023
4806200000 Proizvod u obliku lista od hartije, poluprovidan, mase 42 g/m2, tačkasto perforiran celom površinom, u znatnoj meri nepropustljiv za masnoće, sa sadržajem po masi 97,5 - 98,5 % celuloze i 1,5 - 2,5 % vodene emulzije silikona. Postupak proizvodnje hartije obuhvata sledeće faze: dobijanje celuloznih vlakana hemijskim putem, mešanje dobijene celulozne pulpe sa vodenom emulzijom silikona, propuštanje dobijene mešavine kroz valjake, sušenje, glačanje, perforacija, sečenje i pakovanje. Koristi se za uvijanje i pakovanje masne hrane. Isporučuje se u pravougaonim oblicima dimenzija 60 cm x 110 cm i 40 cm x 110 cm, pakovanih po 1000 komada.  30.04.2020 - 30.04.2023
4901990000 Knjiga monohromatski štampana, grupe autora, ukoričena lepljenjem kartonskih korica (tzv. "meki povez"), sadrži 352 stranice dimenzija 16,5 x 24,0 cm.  30.04.2020 - 30.04.2023
4911990090 List hartije formata A4, štampan u formi obrasca. Obrazac je namenjen davanju ovlašćenja i saglasnosti za obradu personalnih podataka koji se naknadno unose, pod propisanim uslovima u svrhu učešća u realizaciji genetske studije. Proizvod se isporučuje u kartonskoj kutiji koja sadrži tri lista obrasca, od kojih je svaki štampan na različitom jeziku (srpski, engleski, grčki). Štampani obrazac i pripadajuća kutija su označeni identičnim bar-kodom.  30.04.2020 - 30.04.2023
5402340000 Proizvod u metraži, bele boje, u obliku omotača - creva, kroz čiju unutrašnjost je celom dužinom provučeno predivo. Predivo finoće 45000 deciteksa se sastoji od velikog broja (5105) teksturiranih monofilamenata izrađenih od polipropilena, koji su međusobno neupredeni. Omotač je izrađen u obliku bešavnog creva od pletenog materijala od polipropilena, širine 1 cm u spljoštenom stanju. Proizvod se isporučuje namotan na kalemove mase ne veće od 67 kg i koristi se u proizvodnji tzv. "PP BIG BAG-JUMBO" vreća.  30.04.2020 - 30.04.2023
5407615000 Tkani materijal izrađen od prediva od neteksturiranih poliestarskih multifilamenata različite boje. Isporučuje se u rolnama.  30.04.2020 - 30.04.2023 
6303929000 Proizvod od belog providnog tkanog materijala, sa utkanom belom šarom sa florom, izrađen od poliestra, namotan na rolnu. Jedna od dve duže ivice proizvoda je porubljena tako da je kroz šavni tunel provučeno tekstilno predivo duž kojeg su postavljeni mali olovni cilindri. Naspramna ivica ima gusto tkani rub kako bi se sprečilo paranje tekstilnog materijala i krajeve potke koji prelaze u tekstilni materijal u obliku resa. Dužina tekstilnog materijala koji se odseca sa rolne, odgovara širini buduće zavese. Tekstilni materijal oblikuje se u zavesu jednostavnim odsecanjem ivice sa gusto tkanim rubom, do željene dužine zavese i porubljivanjem te strane i dve strane koje su dobijene odsecanjem sa rolne. Ivica sa olovnim cilindrima predstavlja podnožje zavese i ostaje onakva kakva je bila na rolni.  30.04.2020 - 30.04.2023

Izvor: CEFTA


Na pismeni zahtev zainteresovanog lica carinski organ donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (u daljem tekstu: OOS). 

OOS važe tri godine od dana od kada odluka počinje da proizvodi pravno dejstvo.

 

OOS prestaje da važi pre isteka roka iz člana 23. stav 4. ovog zakona ako više nije u skladu sa propisima, zbog:
  1. donošenja izmena nomenklatura iz člana 41. stav 3. tač. 1) i 2) ovog zakona;
  2. objavljivanja propisa iz člana 42. stav 5. ovog zakona.
Commercium.rsCopyright © 2020, Commercium
Designed by:  Built by: M.G.soft